Object

Planned object

Title: Deciduous forests of Tilio cordatae-Carpinetum betuli in the Pieniny National Park

Creator:

Pancer-Koteja, Elżbieta ; Bodziarczyk, Jan

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Chapter

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 49-50 ; ISSN 0081-6760

References:

Braun-Blanquet Josias. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien-New York, ss. 865. ; Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat - Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167. ; Kornaś J. 1968. Der Linden-Eichen-Hainbuchen-Wald (Tilio-Carpinetum) in den polnischen Karpaten. Feddes Repert. 77, 2: 143-153. ; Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49. ; Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1985. Zur Syntaxonomie der Eichen-Hainbuchenwälder in Polen. Tuexenia N. S. 5: 473-489. ; Medwecka-Kornaś A., Towpasz K., Gawroński S. 1988. Dolina Wierzbanówki: 17. Zespoły leśne - The Wierzbanówka Valley: 17. Forest associations. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot.. 17: 99-123. ; Różański W., Filkowa B., Kobak L., Koczwańska J., Lesiński J., Szwagrzyk S., Tarko G. 1987. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych występujących na Pogórzu Wielickim i w przyległej części Beskidów - Phytosociological classification and characteristics of forest communities occurring in the Pogórze Wielickie Foothill and adjacent parts of Beskidy Mountains. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 215, Sesja Nauk. 17: 221-231. ; Stachurska A. 1998. Zbiorowiska leśne północno-wschodniej części Pogórza Wielickiego (Karpaty Zachodnie) - Forest communities of the north-eastern part of the Wieliczka Foothils (Western Carpathians). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 30: 1-78. ; Towpasz K. 1990. Charakterystyka geobotaniczna Pogórza Strzyżowskiego - Geobotanical description of the Strzyżów Foothils. Rozprawy Habilitacyjne UJ 178: 1-242.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

45

End page:

50

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information