Object

Title: Dziewiętnastowieczna przeprawa przez Jezioro Wilanowskie

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

References:

Fijałkowski W. 2010. Z dziejów szpitala św. Aleksandra i domu doktora w Wilanowie. Studia Wilanowskie 17, 5-16. ; Gajewski M. 1979. Urządzenia komunalne Warszawy, zarys historyczny. Warszawa. ; Mączyński R. 2003. Wycieczka szkolna do muzeum w Wilanowie roku pańskiego 1821. Związki Stanisława Kostki z pijarskim konwiktem Collegium Nobilium. Studia Wilanowskie 14, 2-32. ; Nesterow R. and Sito J. 2010. Rezydencja i dobra wilanowskie w świetle materiałów archiwalnych z biblioteki Czartoryskich w Krakowie (RKPS 11318 i 11358).Ad Villam Novam 3, 20-28. ; Niewęgłowski A. 1984. Dwa cmentarzyska z okresu przedrzymskiego w Warszawie- Wilanowie. Rocznik Mazowiecki 8, 171-189. ; Piber M.2001. Służew średniowieczny, dzieje parafii i wsi Służew w ziemi warszawskiej . Warszawa. ; Sikora D. 2006. Objazd studialny po zabytkowych parkach Warszawy. In Ochrona i użytkowanie zabytkowych parków, ogrodów, cmentarzy i innych form zaprojektowanej zieleni oraz ich promocja w środowisku społecznym .Warszawa, 178-210. ; Starzyński J. 1976. Wilanów. Dzieje budowy Pałacu Jana III. Warszawa. ; Żebrowski T. 2006. Kościół (X-XIII w.) . In H. Samsonowicz (ed.) Dzieje Mazowsza 1. Pułtusk, 184.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

62

Issue:

1

Start page:

91

End page:

104

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54957 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information