Object

Title: Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria IX (2003)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1, Wrocław 1994, s. 239-241. ; 2. A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931. ; 3. K. Bujnicki, Upodobanie w niespodziankach, "Kronika Rodzinna" 1869, s. 27. ; 4. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Kraków 1934. ; 5. J. Chodźko, Pan Jan ze Świsłoczy, kramarz wędrujący, Wilno 1824, s. 158 ; 6. J. Chodźko, Śmierć mojego dziadka, w: idem, Obrazy litewskie, Seria I, Wilno 1855, s. 101-106. ; 7. S. Czarnowski, Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: idem, Dzieła, t. 2, Warszawa 1956, s. 186-187. ; 8. F. S. Dmochowski, Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincjach, Warszawa 1860, s. 161-162. ; 9. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992, s. 63. ; 10. J. Dunin Karwicki, Ostatni z rezydentów, w: idem, Ze starego autoramentu. Typy i obrazki wołyńskie, Warszawa 1899, s. 129-130. ; 11. E. Felińska, Pamiętniki z życia, t. 1, Wilno 1856, s. 19-20. ; 12. Ł. Gołębiowski, Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Lwów 1884. ; 13. T. S. Grabowski, Z pogranicza polsko-białoruskiego, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 445. ; 14. S. Grodziski, Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Kraków 1961, s. 49-51. ; 15. Cz. Hernas, W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, t. 1. Warszawa 1965, s. 193-196. ; 16. P. Hertz, Rozważania na marginesie lektury polskich "poetów mniejszych" pierwszej połowy XIX stulecia, w: idem, Domena polska, Warszawa 1961, s. 51. ; 17. Instrukcje dla ekonoma w dobrach Tomasza Umiastowskiego na Białorusi (po 1812 r.), w: Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVIII i XIX wieku, opr. B. Baranowski, J. Bartyś i in., t. 2, Wrocław 1958, s. 251-263. ; 18. R. Kaleta, Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie Oświecenia, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, seria I, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 25. ; 19. J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Studia, Warszawa 1970, s. 275-276. ; 20. J. Kleiner, Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822, wyd. z rkps. i opr. J. Starnawski, Kraków 1975. s. 93-99. ; 21. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria III, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1981, s. 151.` ; 22. J. Krzyżanowski, Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich, Warszawa 1984, s. 12-13. ; 23. D. Künstler-Langner, Od zachwytu do pochwały. O staropolskich postawach panegirycznych, w: Kłamstwo w literaturze, red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996, s. 20-31. ; 24. W. Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1960. ; 25. H. Mościcki, Pod berłem carów, Warszawa 1924, s. 27. ; 26. J. Obst, Nasze dwory miejskie, Wilno 1911. s. 118. ; 27. A. E. Odyniec, Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884, s. 128. ; 29. W. Pusz, Współistnienie romantyków z klasykami czyli prawdziwy koniec polskiego Oświecenia, w: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1999, s. 49. ; 30. H. Rzewuski, Mieszaniny obyczajowe, t. 1, Wilno 1841, s. 254. ; 31. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, Warszawa 1978, s. 69. ; 32. H. Rzewuski, Pamiętniki Bartłomieja Michałowskiego, t. 1, Petersburg 1856-1857, s. 136-137. ; 33. D. Samborska-Kukuć, Kim był Jan Onoszko? (Próba rekonstrukcji biografii), "Wiek Oświecenia" 2002. ; 34. D. Samborska-Kukuć, Między Bogiem, życiem i śmiercią. Tradycje religijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki, "Pamiętnik Literacki" 2002. z. 3. ; 35. A. Stroynowski, Pozycja społeczna drobnej szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego w końcu XVIII wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego", Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1976, z. 4, s. 102. ; 36. J. Szczytt, Ułamek z pamiętinków, "Kronika Rodzinna" 1884, s. 5-9, 35-39, 73-76, 107-112. ; 37. W. [Szymanowski], Jeszcze kilka słów o guberni mińskiej, "Tygodnik Ilustrowany" 1869, nr 84-85, s. 77. ; 38. J. Tuwim, Bardowie rezydenci, "Przekrój" 1946, nr 74, s. 10-11. ; 39. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, tł. J. i K. Zagórscy, Warszawa 1971, s. 40. ; 40. S. Wasylewski, Życie polskie w XIX wieku, Kraków 1962, s. 43. ; 41. S. Witwicki, Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i polityczne, t. 1, Lipsk 1866, s. 23. ; 42. K. W. Wójcicki, Obrazy starodawne, t. 2, Warszawa 1843, s. 246. ; 43. P. Zawisza, Opowiadania Imci p. (...). Nie te czasy, nie ci ludzie, Poznań 1886, s. 199-200.

Relation:

Napis

Volume:

IX

Start page:

173

End page:

183

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56625 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 8, 2015

Number of object content hits:

145

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68768

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information