Object

Title: Sądy Zygmunta Krasińskiego o Michale Czajkowskim (Sadyku-Paszy)

Creator:

Kulczycka, Dorota

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. „Bibliographie de la France” 1837, nr 47 [z dn. 25 XI]. ; 2. J. Chudzikowska, Dziwne życie Sadyka Paszy, Warszawa 1971, s. 217. ; 3. M. Czajkowski, Wernyhora, Paryż 1838 [następne wydania: Paryż 1842; Lipsk 1862 (Pisma, t. 1); Lipsk 1868 (II wyd. Pism, t. 1); Lwów 1870 (Biblioteka Mrówki); Chicago 1894; Lipsk 1898 (III wyd. Pism, t. 1); Warszawa 1907; Chicago 1917; Warszawa 1924 (Wielka Biblioteka); Warszawa 1928]. ; 4. M. Czapska, Ludwika Śniadecka, Warszawa 1958, s. 134-135. ; 5. Dzieje emigracji polskiej w Turcji, Warszawa 1935. ; 6. Jenerał Zamoyski: 1803–1868, t. 1–6, Poznań 1910–1930. ; 7. E. Krasińska, Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876, z rękopisu odczytał, wyb., skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski, przekład U. Sudolska, Warszawa 1996, t. 2, s. 319. ; 8. Z. Krasiński, Dzieje Polski porozbiorowe 1795–1921, Paryż 1983, s. 355. ; 9. Z. Krasiński, Listy do Adama Sołtana, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1970. ; 10. Z. Krasiński, Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1965. ; 11. Z. Krasiński, Listy do ojca, oprac. i wstępem poprzedził S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 311. ; 12. Z. Krasiński, Listy do różnych adresatów, zeb., oprac., wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1991, t. 1–2. ; 13. Z. Krasiński, Listy do Stanisława Małachowskiego, oprac. i wstępem poprzedził Z. Sudolski, Warszawa 1979, s. 278. ; 14. Z. Krasiński, Michał Czaykowski (Sadyk-Pasza), Petersburg 1901. ; 15. O. Krysowski, Tradycja bizantyjska w twórczości Mickiewicza, Warszawa 2009, s. 71. ; 16. M. Kwapiszewski, Michał Czajkowski wobec prawosławia, w: Bizancjum, prawosławie, romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, K. Korotkich, Białystok 2004, s. 320. ; 17. A. Lewak, Czajkowski Michał (Sadyk-Pasza), w: Polski słownik biograficzny, t. 4, Kraków 1938, s. 155. ; 18. L. Libera, Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu”, Poznań 1993, s. 136. ; 19. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda, Warszawa 1995, s. 52. ; 20. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe 1798-1998, pod red. Z.J. Nowaka, M. Prussak, Z. Stefanowskiej, C. Zgorzelskiego, t. 17: Listy, cz. 4: 1849-1855, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska, Warszawa 2005, s. 369. ; 21. S. Pigoń, Wśród twórców, Kraków 1947, s. 64. ; 22. F. Rawita-Gawroński, Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVII-go wieku. Zarys polityczno-historyczny, Warszawa 1922. ; 23. J. Słowacki, Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław 1962, s. 415. ; 24. Z. Sudolski, Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 254. ; 25. S. Tarnowski, Listy Z. Krasińskiego, „Przegląd Polski” 1912, styczeń-marzec, s. 172, 173 oraz przypis 4 na s. 66. ; 26. A. Waśko, Zygmunt Krasiński. Oblicza poety, Kraków 2001. ; 27. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 38. ; 28. B. Zwolińska, O Narcyzie Żmichowskiej. Szkic do portretu nauczycielki i pisarki, w: Księga Janion, pod red. Z. Majchrowskiego i S. Rośka, Gdańsk 2007, s. 447.

Issue:

2

Start page:

261

End page:

283

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69601 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 20, 2019

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content hits:

29

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81374

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information