polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Sprawozdania Archeologiczne Vol. 20 (1969)

Publication structure:
 • Sprawozdania Archeologiczne
  • T. 20 (1969)
   • Spis treści
   • Bagniewski, Zbigniew, 1969, Z badań wydm Pradoliny Baryczy
   • Kozłowski, Stefan Karol, 1969, Górnopaleolityczne stanowisko w Jaskini Maszyckiej, pow. Olkusz
   • Kozłowski, Janusz Krzysztof (1936- ), 1969, Rezultaty wstępnych badań pracowni krzemieniarskich na stanowisku Wołowice I, pow. Kraków, w latach 1965 i 1966
   • Gabałówna, Lidia, 1969, Badania nad kulturą pucharów lejkowatych w Sarnowie, pow. Włocławek, i w jego najbliższej okolicy
   • Wojciechowski, Włodzimierz, 1969, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku osadniczym w Sicinach, pow. Góra, w 1966 roku
   • Wojciechowski, Włodzimierz, 1969, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku osadniczym w Janówku, pow. Dzierżoniów, w 1966 roku
   • Godłowska, Marta, 1969, Sprawozdanie z badań prowadzonych w Nowej Hucie-Mogile na stanowisku 62 i 62a
   • Wójcikowa, Ewa, 1969, Sprawozdanie z badań kurhanów kultury trzcinieckiej w Strugach, pow. Wieluń
   • Łuka, Leon Jan, 1969, Osada z przełomu epoki brązu i żelaza w Będzieszynie, pow. Gdańsk. Sprawozdanie z badań w 1966 roku
   • Zeylandowa, Maria, 1969, Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych w Kotlinie, pow. Jarocin, prowadzonych w latach 1965-1966
   • Kaszewski, Zdzisław, 1969, Sprawozdanie z badań archeologicznych na cmentarzysku kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Łubnicach (stan. 2), pow. Wieruszów
   • Gediga, Bogusław (1933- ), 1969, Wyniki prac wykopaliskowych na osiedlu kultury łużyckiej we Wrocławiu-Osobowicach, z 1966 roku
   • Posmykiewicz, Maria, 1969, Sprawozdanie z badań w latach 1964-1965 na cmentarzysku z okresu rzymskiego w Odrach, pow. Chojnice
   • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1969, Badania archeologiczne cmentarzyska późnolateńskiego w Zagorzynie, pow. Kalisz, w 1966 roku
   • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1969, Badania archeologiczne w Piwonicach w 1966 roku
   • Kozłowska, Ryta, 1969, Badania archeologiczne na stanowisku 5 w Wesółkach, pow. Kalisz, w roku 1966
   • Kaszewski, Zdzisław, 1969, Sprawozdanie z badań w Kaszewach Kościelnych (stan. 1), pow. Kutno, w 1966 roku
   • Kaszewska, Eleonora, 1969, Sprawozdanie z badań w Trupiance, pow. Łódź, w 1966 roku
   • Kaszewska, Eleonora, 1969, Sprawozdanie z badań w Toporowie, pow. Wieluń, w 1966 roku
   • Kaszewska, Eleonora, 1969, Sprawozdanie z badań w Przywozie, pow. Wieluń, w 1966 roku
   • Domański, Grzegorz (1939- ), 1969, Badania wykopaliskowe zespołu osadniczego z okresu późnolateńskiego i wpływów rzymskich we wsi Luboszyce, pow. Lubsko, w 1966 roku
   • Godłowski, Kazimierz, 1969, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w dorzeczu Liswarty w latach 1965-1966
   • Szymańska, Aleksandra, 1969, Wyniki badań przeprowadzonych w roku 1966 na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Skarszewach, pow. Kościerzyna
   • Kuszewska, Elżbieta, 1969, Wyniki badań na grodzisku w Klasztorku, pow. Kwidzyn, w 1966 roku
   • Przewoźna, Krystyna, 1969, Badania wykopaliskowe w Nakle nad Notecią w latach 1963-1965
   • Sikorska, Izabela, 1969, Wyniki badań na grodzisku w Chłądowie, pow. Gniezno
   • Dąbrowski, Krzysztof (1931-1979), 1969, Badania archeologiczne w Koninie w 1966 roku
   • Dąbrowska, Iwona, 1969, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodziska w Jarantowie, pow. Kalisz, w 1966 roku
   • Szymański, Wojciech (1932- ), 1969, Sprawozdanie z badań sondażowych grodzisk w miejscowościach: Biała, Orszymowo, Parzeń, Wilkanowo i Wyszogród (d. Drwały), pow. Płock, w 1966 roku
   • Gediga, Bogusław (1933- ), 1969, Wyniki archeologicznych badań wczesnośredniowiecznego Opola w 1966 roku
   • Dąbrowska, Elżbieta, 1969, Sprawozdanie z wstępnych badań wykopaliskowych cmentarzyska kurhanowwego w Rozumicach, pow. Głubczyce, w 1964 roku
   • Dąbrowska, Elżbieta, 1969, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Szczaworyżu, pow. Busko, w latach 1965-1966 (rejon: gród właściwy)
   • Dąbrowska, Elżbieta, 1969, Badania w roku 1963 w obrębie kościoła parafialnego w Zagości, pow. Pińczów
   • Gąssowska, Eligia, 1969, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Sandomierzu na Wzgórzu Świętojakubskim w latach 1958, 1962, 1965 i 1966
   • Hoczyk, Stanisława, 1969, Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego stanowiska IV w Chodliku, pow. Opole Lubelskie
   • Wiącek, Barbara, 1969, Sprawozdanie z badań osady z późnego okresu rzymskiego i grodziska wczesnośredniowiecznego na "Dębiej Górze" w Węgrach, pow. Sztum, w 1966 roku
   • Szymański, Wojciech (1932- ), 1969, Badania na stanowiskach Grodnia 1 i 2 oraz Cieślin w powiecie sierpeckim w latach 1961, 1962 i 1964
   • Kamińska, Janina, 1969, Sprawozdanie z prac wykopaliskowych Pracowni Ziemi Sieradzkiej ZAPS IHKM PAN w 1966 roku
   • Pazda, Stanisław, 1969, Badania wykopaliskowe w Radłowicach, pow. Oława, w 1966 roku
   • Różycka, Teresa, 1969, Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych stanowisk hutniczych na Śląsku w latach 1965-1966
   • Nowogrodzka-Gedl, Barbara, 1969, Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na grodzisku w Jaworznie w roku 1966
   • Gedl, Marek, 1969, Systematyczne badania poszukiwawcze w południowo-zachodniej Małopolsce w 1966 roku
   • Marciniak, Józef, 1969, Wyniki badań archeologicznych w Korytnicy (stan. II), pow. Jędrzejów, w 1966 roku
   • Jodłowski, Antoni, 1969, Badania archeologiczne w Wieliczce w 1966 roku
   • Reguła, Kazimierz, 1969, Sprawozdanie z badań powierzchniowych na obszarze między Krakowem, Wieliczką a Węgrzcami Wielkimi w 1966 roku
   • Reguła, Kazimierz, 1969, Sprawozdanie z badań powierzchniowych w dolinie Raby w latach 1965 i 1966
   • Przegląd najnowszych badań terenowych. Editorial
   • Machnik, Jan (1930- ), 1969, Survey of Investigations of the Stone and Early Bronze Age in Poland 1967
   • Woźniak, Zenon (1931- ), 1969, Survey on Investigations of the Bronze and Iron Ages in Poland in 1967
   • Zoll-Adamikowa, Helena (1931-2000), 1969, Survey of the 1967 Investigatioins of Early Medieval Sites
   • Klichowska, Melania, 1969, Z badań nad neolityczną ceramiką z Brześcia Kujawskiego, pow. Włocławek
   • Klichowska, Melania, 1969, Analiza botaniczna materiałów z osady neolitycznej z Pietrowic Wielkich, pow. Racibórz
   • Klichowska, Melania, 1969, Wyniki badań szczątków roślinnych z neolitycznej osady w Husynnem, pow. Chełm, z 1966 roku
   • Klichowska, Melania, 1969, Odciski roślin na polepie ze stan. 1 w Kotlinie, pow. Jarocin, z lat 1963-1964
   • Klichowska, Melania, 1969, Z badań nad polepą ze stan. 2 w Rososzycy, pow. Ostrów Wlkp., z okresu rzymskiego
   • Piaskowski, Jerzy (1922-2013), 1969, Metaloznawcze badania starożytnych przedmiotów żelaznych i próbek żużla z Górnego Śląska i ziemi częstochowskiej
   • Dzięczkowski, Andrzej, 1969, Mięczaki w próbkach z wykopalisk w 1962 roku na Rynku Warzywnym w Szczecinie
   • Klichowska, Melania, 1969, Badania nad polepą ze stan. 1 w Gołańczy Pomorskiej, pow. Gryfice, z roku 1961
   • Klichowska, Melania, 1969, Wyniki badań polepy z Bard, pow. Kołobrzeg, z 1964 roku
   • Klichowska, Melania, 1969, Szczątki roślinne z cmentarzysk kurhanowych w Skroniu i Świelubiu, pow. Kołobrzeg
   • Klichowska, Melania, 1969, Szczątki roślinne z wykopalisk na terenie Ogrodu Arcybiskupiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu z 1961 roku
   • Klichowska, Melania, 1969, Rośliny uprawne i dziko rosnące z grodziska z VII-IX wieku w Bruszczewie, pow. Kościan
   • Wasylikowa, Krystyna, 1969, Nowe znalezisko konopi (Cannabis sativa L.) z okresu przedpiastowskiego w Polsce
   • Kobusiewicz, Michał (1939- ), 1969, Z badań nad przełomem paleolitu i mezolitu na Niżu europejskim
   • Wiślański, Tadeusz (1931-1989), 1969, Uwagi nad genezą neolitu północnej części Europy środkowej
   • Kamieńska, Jadwiga, 1969, Próba podziału kultury lendzielskiej w Małopolsce
   • Dzieduszycka-Machnikowa, Anna, 1969, Chronologia młodszej fazy kultury lendzielskiej w Małopolsce na podstawie materiałów ze Złotnik, pow. Proszowice
   • Kulczycka-Leciejewiczowa, Anna, 1969, Z problematyki badawczej osadnictwa neolitycznego w Pleszowie-Nowej Hucie
   • Kozłowski, Janusz Krzysztof (1936- ), 1969, Grupa ocicka kultury niemalowanej ceramiki typu morawskiego
   • Rauhut, Danuta, 1969, Kultury naddunajskie reprezentowane w Złotej, pow. Sandomierz
   • Hilczerówna, Zofia, 1969, Z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną na terenie Rumunii
   • Dymaczewska, Urszula, 1969, Z badań nad ceramiką wczesnośredniowieczną w Santoku, pow. Gorzów Wielkopolski