polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XIV (2008)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XIV (2008)
   • Napis, Seria XIV (2008), Spis treści
   • Bąbel A., Grabowska-Kuniczuk A. - Wstęp
   • Wydrych-Gawrylak M. - Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej
   • Banaś T. - Rzeczywistość "realna" czy absurdalna? Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim
   • Krzysztofik M. - "Minucje nowe sowizrzałowe" Maurycjusza Trztyprztyckiego — staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry
   • Wich U. - Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne
   • Pietrzyk P. - "Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nasza panowania swego..." — o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia
   • Wichowa M. - O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce
   • Barłowska M. - Wśród oracji komicznych XVII wieku
   • Ślęczka T. - Od żartu do anegdoty. Komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku
   • Bauer M. - O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego
   • Dybek D. - Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby — postaci kobiece w "Poczcie herbów oraz Odjemku od Herbów szlacheckich" Wacława Potockiego
   • Maciejewska I. - Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych
   • Pirecki P. - Tragizm komiczny. O niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego "Daniel" i "Alzyra"
   • Cieszyńska B. - Ostrze w pierś "polskiej" zdrady. Satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie "The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland" Richarda Burridge’a (1700)
   • Baczewski S. - Karykatura — groteska — ironia — humor w literaturze czasów saskich: Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz
   • Kaliszewski W. - Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności
   • Lewandowska A. - "Niech zdrów czyta, ale wesoło..." — dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego
   • Maksimowicz K. - Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej
   • Has A. - Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego
   • Kowalewska D. - Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych
   • Chachaj M. - Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza "Władysław Bojomir"
   • Puzio K. - Oswajanie grozy. O humorze "Nie-bajek" Henryka Rzewuskiego
   • Budrewicz T. - Pozytywistyczny poemat humorystyczny
   • Dziugieł-Łaguna M. - Język maski. O funkcjach ironii w tomie "Chwile" Elizy Orzeszkowej
   • Legutko G. - Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego
   • Brzozowska S. - Micińskiego teatr dziwów. Groteska w "Nocy rabinowej", "Termopilach polskich" i "Królewnie Orlicy"
   • Pąkciński M. - Ironiczny "skok stylu": Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską
   • Budrewicz-Beratan A. - Śmiech angielski po polsku. Problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa
   • Grabowska-Kuniczuk A. - Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego)
   • Bąbel A. - Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku
   • Szleszyński B. - Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie"
   • Giemza L. - Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka
   • Jung M. - Groteskowa wizja państwa w "Kompleksie polskim" Tadeusza Konwickiego
   • Kramkowska-Dąbrowska A. - "Krasnoludki rosną w lesie". Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta
   • Bolińska M. - Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)
   • Michałowski P. - "Amerykanin, Rusek i Polak...". Kawał politycznyw PRL-u w kontekście międzynarodowym
   • Winiarski J. - Wielka awantura, czy o "monidło"? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny
   • Godzic W. - "Pora umierać"... z takim poczuciem humoru. O śmiechu w filmie i sitcomach
   • Rachwał T. - O zabawianiu
   • Maciejewski J. - Posłowie