polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Napis Seria XX (2014)

Publication structure:
 • Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej
  • Seria XX (2014)
   • Wolska B., Bąbel A., Pąkciński M. - Wstęp
   • Lisicka M. - Iluzja, wizje i maskarada w rozrywkach polskich oświeconych na przykładzie komedioopery Stanisława Kostki Potockiego i pamiętnika Anny Potockiej
   • Kowalewska D. - Sposoby widzenia. Optyka w służbie oświeceniowego racjonalisty
   • Kaliszewski W. - Oko Stanisława Trembeckiego. Szkic
   • Winek T. - Oko, okulary, autografy - przyczynki do historii literackiej Zygmunta Krasińskiego
   • Borowczyk J. - Ćwiczenia optyczne i duchowe. Oko i umysł w utworach lirycznych Krasińskiego i Słowackiego
   • Makuch D. W. - "Fantazyjne objawy zmysłowe" Wiktora Feliksa Szokalskiego - projekt obserwatora z połowy XIX wieku
   • Bąbel A. - Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa)
   • Wietecha A. - Logika spojrzenia w "Ogrodzie Saskim" Bolesława Prusa
   • Grabowska-Kuniczuk A. - "Sąd oka"? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa
   • Litwinowicz-Droździel M. - Wiek ekspozycji. Kilka słów o praktyce dziewiętnastowiecznych wystaw
   • Sikora A. - Jak należy oglądać wystawę, czyli słów kilka o dziewiętnastowiecznej tęsknocie za przejrzystością doświadczenia
   • Barcz A. - Zmierzch cyrku w Zwierzyńcu Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego na tle rozkwitu kultury cyrkowej w XIX wieku
   • Pąkciński M. - Brakująca granica: wizualność a estetyczna wzniosłość w tekstach popularnonaukowych przełomu XIX i XX wieku
   • Wolska B. - Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego "O miłości ojczyzny" i jej konteksty
   • Lisicka M. - Wokół utworu Cypriana Norwida "Do Nikodema Biernackiego"
   • Kasica A. - W kręgu "Poezji wybranych" Antoniego Langego. Recenzja wydawnicza Jana Brzechwy
   • Bąk J. - Gorzka przychylność czy słodkie rozmiłowanie? Rzecz o małżeństwie i związkach nieformalnych na wsi polskiej XVII-XVIII wieku
   • Falska M. - Niestandardowo o Oświeceniu
   • Kadzidło K. - Intymistyka ujarzmiona. Słowo o książce "Twoja śmierć..."
   • Kaliszewski W. - Romantyczne (i nie tylko) drogi żelazne
   • Bobrowska B. - Warszawski fotoplastikon Prusa
   • Szleszyński B. - O Bolesławie Prusie, upowszechnianiu wiedzy i wydawaniu "Kronik słów kilka"
   • Stanny K. - Pryzmaty postrzegania: estetyka, ideologia, interpretacja w sztukach pięknych
   • „W soczewce” – prace studentów ASP.Komentarze autorów do fotografii
   • Noty o autorach artykułów
   • Instytut Badań Literackich, 2014, Napis, Seria XX (2014), Spis treści