polski   English  

Publication

Metadata languages

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Publication structure:
 • Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
  • Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015
   • Bieńczyk M. - Pismo katastrofy w XIX wieku. Wstęp do rozważań
   • Siwicka D. - Potrzeba mapy. Prace kartograficzne polskich emigrantów
   • Kuziak M. - Romantyczne górnictwo. Między mistyką, nauką a przemysłem
   • Mytych-Forajter B. - „Odległość jest niczym”. Ignacego Domeyki życie na skrzyżowaniu cywilizacji
   • Zielińska M. - Zima i romantycy
   • Rączka-Jeziorska T. - „Będę drwa rąbał do twego pieca…”. Sposoby ogrzewania dworów szlacheckich i siedzib chłopskich w dawnych Inflantach Polskich
   • Litwinowicz-Droździel M. - Indukcje i przepływy. Michael Faraday – mikrostudium o romantycznej nauce
   • Płonka-Syroka B. - Niemiecka medycyna romantyczna (1797–1848) w opiniach przedstawicieli polskiego środowiska naukowego do 1863 roku
   • Bagłajewski A. - Zygmunt Krasiński u wód
   • Czeczot K. - „Patologie duszy”. Ludwik Sztyrmer i narodziny psychiatrii
   • Rudaś-Grodzka M. - Cela jako własny pokój. Relacje więźniarek politycznych z XIX i początku XX wieku
   • Marzec G. - Romantyczne metafory pamięci
   • Zabielski Ł. - Franciszek Wężyk – Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego
   • Ławski J. - Czarny romantyzm Augusta Antoniego Jakubowskiego
   • Stępień S. - Romantyczna nuda i nowoczesna świadomość. Adam Mickiewicz – George Gordon Byron. Próba paraleli
   • Fedorowicz K. - Neognoza Jakuba Böhmego a III część „Dziadów” Adama Mickiewicza.Wola, upadek człowieka i naśladowanie Chrystusa
   • Fabianowski A. - Legion żydowski – mistyczny testament Adama Mickiewicza
   • Kulesza M. - Ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w świetle „Ćwiczeń duchowych” Ignacego Loyoli
   • Świder-Pióro A. - Wobec grobu Mazepy. Bohaterowie dramatu Juliusza Słowackiego w sytuacji granicznej
   • Dybizbański M. - Młodzieńcze eksperymenty Józefa Korzeniowskiego z formą dramatyczną
   • Ziołowicz A. - W stronę Diogenesa. Z problemów Norwidowskiej koncepcji kultury
   • Gabryś-Sławińska M. - Jubileusze w „niejubileuszowym” 1911 roku. Przypadek „Tygodnika Ilustrowanego”
   • Woźniewska-Działak M. - „Widnokrąg sprawy polskiej” w świetle wykładów bolońskich Teofila Lenartowicza i Stefana Buszczyńskiego
   • Rudkowska M. - Rany Europy. Józef Ignacy Kraszewski i Stefan Buszczyński w sporach o kondycję cywilizacji europejskiej
   • Fieguth R. - Twórczość Franciszka Dionizego Kniaźnina w kontekście komparatystycznym. Pomysły i kwestie otwarte
   • Strzyżewski M. - „Weltliteratur” a poezja narodowa. Komparatystyczne dylematy w krytyce literackiej Maurycego Mochnackiego
   • Igliński G. - Odsłony zmęczenia i spoczynku. „Nocna pieśń wędrowca” Johanna Wolfganga Goethego, Michaiła Lermontowa i Jarosława Marka Rymkiewicza
   • Ligmanowska J. - W stronę nieśmiertelności. Człowiek transcendujący w „Fiasku” Stanisława Lema i „Perfekcyjnej niedoskonałości” Jacka Dukaja
   • Obsulewicz B. K. - O edycji krytycznej „Pism wszystkich” Bolesława Prusa słów kilka
   • Kreft M. - „Ćwiczenia na zastanawianie się”. O pracy edytora rękopiśmiennych notatek Bolesława Prusa
   • Konopnicka M. - Szpital żydowski w Warszawie. (Opracował i artykułem wstępnym [Poetka patrzy na szpital. O chorowaniu i żydowskości w warszawskim tekście Marii Konopnickiej] opatrzył Dawid Maria Osiński)
   • Troszyński M. - Niedokończony dramat Friedricha Schillera o Dymitrze Samozwańcu. Niemiecka wersja polsko-rosyjskiej historii
   • Schiller F. - Z notatek do „Demetriusa”. Polonica. (Przełożył Marek Troszyński. Konsultacja: Rafał Wolski)
   • Wiśniewska L. - Diagnozy i postulaty III i IV Małego Forum Edukacyjnego TLiAM
   • Jaskółowa E. - „Dziady. Część III” Adama Mickiewicza. Z warsztatu dydaktyka literatury
   • Aleksandrowicz A. - Aleksander Chodkiewicz – zapomniany pisarz przełomu oświeceniowo-romantycznego. Rec.: Małgorzata Chachaj, „Dramatopisarstwo Aleksandra Chodkiewicza”, Lublin 2013
   • Czajkowska A. - Powrót Fausta. Rec.: Ernst August Friedrich Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego, wydanie polsko-niemieckie, redakcja tomu, opracowanie tekstu, przypisy i bibliografia Łukasz Zabielski...
   • Rusek E. I. - Juliusz Słowacki w świetle Eddy. Rec.: Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity Eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, Buiałystok 2013
   • Maliutina N. - Świat Mikołaja Gogola – kontekst odeski. Rec.:М.В. Гоголь в Одесі, наукові редактори Валентина Б. Мусій, Одеса 2014
   • Winek T. - Stanisław Pigoń z perspektywy jednego badacza. Rec.: Czesław Kłak, Pigoń, Rzeszów 2013
   • Wojkiewicz R. - Sprawozdanie z konferencji „«Wskrzesić choćby chwilę». Władysława Reymonta zmagania z myślą i formą” (Poznań, 3–5 grudnia 2015)
   • Wiśniewska I. - Wykaz odczytów oraz imprez naukowych i kulturalnych zorganizowanych przez oddziały Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w roku 2014
   • Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015, Spis treści
   • Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015, Table of contents