Kolekcja

Księgozbiór Prof. Józefa Staszewskiego

Kolekcja zawiera zdigitalizowane pozycje ze zbioru darowanego Instytutowi Geografii PAN, 30 maja 1964 roku, przez Prof. Józefa Staszewskiego (18 IX 1887 - 5 IX 1966) - geografa i historyka geografii, współzałożyciela gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w latach 1945 - 56 profesora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Na całość kolekcji składa się ponad 5 tys. pozycji: książek, atlasów i map, w tym starych druków.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji