Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Księgozbiór Prof. Józefa Staszewskiego

Kolekcja zawiera zdigitalizowane pozycje ze zbioru darowanego Instytutowi Geografii PAN, 30 maja 1964 roku, przez Prof. Józefa Staszewskiego (18 IX 1887 - 5 IX 1966) - geografa i historyka geografii, współzałożyciela gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w latach 1945 - 56 profesora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Profesor był także pracownikiem IGiPZ PAN ,wówczas zwanego Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.. Na całość kolekcji składa się ponad 5 tys. pozycji: książek, atlasów i map, w tym starych druków. Samą spuściznę po Profesorze znaleźć można w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Są to m.in.prace i artykuły publikowane i nie publikowane, np. takie jak: "Historia nauki o ziemi w zarysie", "Geografia fizyczna w liczbach", "Rozwój geografii w tekstach źródłowych", "Aleksander Humboldt"; podręczniki dla szkół podstawowych, średnich i wyższych, między innymi "Dzieje zaludnienia kuli ziemskie". Recenzje, odczyty i referaty, między innymi "Jan Śniadecki jako geograf" (referat wygłoszony na sesji Polskiej Akademii Nauk z okazji 200-lecia jego urodzin); przemówienia. Materiały warsztatowe do różnych zagadnień, między innymi do historii meteorologii oraz dziejów geografii antycznej; zbiór map i planów. Wykłady geografii gospodarczej w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Gdyni. Materiały dotyczące przynależności do Łódzkiego Tow. Naukowego, Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Polskiego Towarzystwa Nautologicznego czy jego współpracy z Towarzystwem Burs i Stypendiów oraz pracy w naszym Instytucie.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji