Kolekcja

Kartoteki

Kartoteki - opis archiwalnych przypadków klinicznych i danych badawczych : zawierających m.in. historie AIDS prof. M.J. Mossakowskiego. W opisie z historia choroby, histopatologia
  • Kartoteka AIDS prof. M.J. Mossakowskiego – opisy przypadków klinicznych zawierających historię choroby, epikryzę oraz wyniki badań histopatologicznych.
  • Kartoteka chorób nerwowo–mięśniowych prof. Anny Fidziańskiej-Dolot. Obok opisów przypadków zamieszczono fotografie z mikroskopu świetlnego i elektronowego.
  • Kartoteka chorób serca dr hab. Michała Walskiego – Opis i fotografie mikroskopowe.
  • Kartoteka chorób serca prof. Anny Fidziańskiej-Dolot i Prof. Ewy Walczak z opisem i fotografiami mikroskopowymi.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (4)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji