Kolekcja

Archiwum fotografii

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje fotografii pochodzących ze zbiorów Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. W skład kolekcji wchodzą fotografie ze spuścizn po pracownikach naukowych, m.in. Augusta Dehnela, Konstantego Janickiego, Jana Sztolcmana, jak też materiały zakupione i podarowane Instytutowi m.in. przez Józefa Kobylańskiego, Władysława Dybowskiego, Janusza Domaniewskiego, Gabryiela Brzęka, Mariana Gieysztora i innych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji