Kolekcja

Kazimierz Twardowski (1866-1938)

Kazimierz Twardowski - polski filozof, psycholog i logik, pod koniec XIX wieku we Lwowie zainicjował powstanie pierwszej polskiej szkoły filozoficzno-naukowej, tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej.

W tej kolekcji zostały zamieszczone materiały ze spuścizny rękopiśmienniczej Kazimierza Twardowskiego, na którą składają się materiały różnego rodzaju: wykłady i materiały z pracy dydaktycznej, notatki i teksty naukowe, przemówienia, odczyty i przekłady. Znajdują się tutaj także zdigitalizowane egzemplarze z zakupionego przez bibliotekę księgozbioru Profesora.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (2)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji