Kolekcja

Materiały etnograficzne i dialektologiczne

Kolekcja zawiera fragmenty rozmów z mieszkańcami wsi białoruskich na Grodzieńszczyźnie (Radziwoniszki, Wawiórka, Surkonty, Papiernia, Feliksowo), nagranych podczas badań terenowych przez prof. Annę Engelking, Katarzynę Dąbek i Justynę Straczuk w latach 1992–1999. Rozmowy w głównej mierze dotyczą wiary w życiu mieszkańców wsi – zawierają refleksje na temat życia świętych, Sądu Ostatecznego, związku między językiem a wiarą, różnicy między prawosławiem a katolicyzmem, złej kondycji duchowej współczesnego człowieka mieszkającego na wsi. Ważną część kolekcji stanowią rozważania o wierzących i ateistach, rozmowy o śmierci i obrzędach przy grzebaniu zmarłego oraz zapis fragmentów pieśni wykonywanych przez rozmówców (pieśni żałobne, „na czas Drogi Krzyżowej”, „z dnia Chrztu Pańskiego”) W nagraniach obecne są ludowe wyobrażenia na temat kary, błogosławieństwa i końca świata, rzucanie uroków, wróżby, zamawiania i rodzicielskie klątwy. W kolekcji znajduje się również bogaty zbiór opowieści o życiu codziennym, warunkach bytowych w przedwojennej wsi, o pomocy sąsiedzkiej dawniej i dziś, o zabawach z dzieciństwa, ponadto wspomnienia z czasów II wojny światowej i obozu pracy. W wywiadach poruszane są też problemy społeczne: alkoholizm, zbrodnia we wsi. Pojawia się również kwestia postrzegania osób innej narodowości (Cyganie, Żydzi), innej wiary, małżeństw mieszanych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji