RCIN and OZwRCIN projects

Collection

Dzieje Najnowsze : kwartalnik poświęcony historii XX

A quarterly founded in 1969 by Tadeusz Jędruszczak, Czesław Madajczyk i Witold Stankiewicz from a merger of 3 titles treating the history of Poland in the twentieth century. (Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu 1914-1939, Najnowsze Dzieje Polski : materiały i studia z okresu II wojny światowej, Polska Ludowa : materiały i studia).

Collections

Subcollections

Collections (0)

Objects Recently added

Objects Most viewed

This page uses 'cookies'. More information