Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Publikacje Marcelego Nenckiego

Kolekcja przedstawia dorobek naukowy profesora Marcelego Nenckiego opracowany przez dwoje autorów: Nadieżdę Sieber i Jana Zaleskiego. Redaktorzy wydania zebrali w dwóch tomach pt. „Opera Omnia” publikacje Profesora, uwzględnili również wiele prac jego uczniów, które powstawały w laboratorium i pod bezpośrednim nadzorem Marcelego Nenckiego. Ze względu na różnorodność tematów i bogactwo materiału autorzy zdecydowali się zastosować indeks, w którym wszystkie dzieła są uporządkowane chronologicznie i według ich treści. Kolekcja publikacji patrona Instytutu Biologii Doświadczalnej została wydana w 1904 roku. Przedstawia dorobek naukowy profesora Marcelego Nenckiego w latach 1869-1901.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji