Kolekcja

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

  1. Kolekcja IMDiK PAN obejmuje publikacje ze zbiorów Biblioteki IMDiK, archiwalne dane naukowe i badawcze .
  2. Książki i monografie pracowników Instytutu, twórców polskiej szkoły neuropatologii, neurologii i chorób neurodegeneracyjnych oraz chirurgii.
  3. Publikacje poza medyczne odzwierciedlające zainteresowania pracowników Instytutu we wspomnieniach, wierszach, esejach.
  4. Publikacje pracowników Instytutu - artykuły naukowe.
  5. Czasopisma - Neuropatologia Polska i Folia Neuropathologica.
  6. Pełnotekstowe prace doktorskie i habilitacyjne, obronione w Instytucie.
  7. Informacje z życia Instytutu w formie raportów z badań, fotorelacji z uroczystości, pikników naukowych oraz sprawozdań z działalności Studium Doktoranckiego.
  8. Opisy przypadków klinicznych – AIDS, chorób nerwowo- mięśniowych, chorób serca.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (6)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji