Kolekcja

Zielnik

Herbarium Instytutu Dendrologii PAN (KOR) stanowi bogatą dokumentację flory drzew i krzewów zwłaszcza z obszaru Polski, basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, dotyczy to głównie grup o skomplikowanej systematyce i specyficznej różnorodności morfologicznej. Wyjątkową pozycję w zbiorach zajmują gatunki z rodzaju Rubus (jeżyny), dla których Instytut Dendrologii PAN jest ośrodkiem badawczym o szczególnym znaczeniu w skali Europy. Herbarium gromadzi ok. 10 tys. arkuszy zielnikowych, reprezentujących ok. 260 gatunków Rubus, w tym wszystkie taksony występujące w Polsce (ok. 100 gatunków).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji