Kolekcja

Bursztyn

  • W naszej kolekcji posiadamy ponad cztery tysiące bryłek różnowiekowych żywic kopalnych z inkluzjami. Najbardziej znanym jest bursztyn bałtycki, którego wiek obecnie określany jest na ok 42 mnl lat (najmłodsze złoże datowane jest na 39-40 mln lat). Oprócz bursztynu bałtyckiego w naszej kolekcji posiadamy również bursztyn libański, najstarszy znany bursztyn zawierający inkluzje liczący ok 142-145 mnl lat. Młodszy, pochodzący ze złóż kredowych, bursztyn birmański, którego wiek określany jest na ok 99 mnl lat oraz bursztyn dominikański liczący ok 18 mln lat. W żywicach tych znajdujemy inkluzje roślinne i zwierzęce, które stanowią zdecydowaną większość, bo aż ok 98%.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji