Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Kraby

Kolekcja późnojurajskich krabów, liczy ok. 7 000 okazów, jest własnością Muzeum Przyrodniczego Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie. Należą do niej okazy dziesięcionogów – krabów właściwych, krabów pustelników i homarów. Są to głównie karapaksy czyli pancerze grzbietowe, rzadziej fragmenty odnóży. Wiek okazów datowany jest na późną jurę, a dokładniej oksford (161-156 mln.l.t.). Zostały one zebrane na stanowiskach zlokalizowanych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji