Kolekcja

Skoczogonki

Kolekcja obejmuje skoczogonki pochodzące ze wszystkich regionów geograficznych świata, zbierane od początku XX wieku przez kilka pokoleń badaczy. Wśród zbiorów znajdują się również niezwykle cenne typy opisowe gatunków wyznaczonych jako nowe dla wiedzy. Gatunki zdeponowane są w kolekcji w postaci preparatów mikroskopowych oraz okazów przechowywanych w alkoholu.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji