Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Mapy/Atlasy

Kolekcja zawiera głównie mapy i atlasy, zaliczane do Domeny Publicznej. Są to najczęściej mapy Polski i świata, w tym rękopiśmienne. Najstarsze pochodzą z XVI w. Niektóre pozycje to tzw. pozycje rzadkie występujące w jednym, najwyżej kilku egzemplarzach na świecie. W tej kolekcji znajdą Państwo również współczesne dokumenty kartograficzne, będące głównie publikacjami wydanymi przez Instytuty tworzące RCIN. Nie ma ich zbyt wiele, ponieważ mapa czy atlas powstaje przy współudziale wielu twórców, dlatego nie udaje się już dziś pozyskać od autorów treści mapy i kartografów licencji na udostępnienie danej mapy w sieci Internet. Muszą być one wtedy udostępniane na terminalach w siedzibach Instytutów lub dostęp do nich, na żądanie konkretnego czytelnika, jest otwierany na krótki okres w ramach dozwolonego użytku. Termin atlas używany jest nie tylko do zbioru map, ale i wykresów, rycin czy ilustracji. W kolekcji tej znajdą Państwo zatem także np. atlasy botaniczne, anatomiczne czy historyczne.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji