Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Nauki medyczne

Kolekcja zawiera kartoteki danych badawczych udostępnionych przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN.
Zdigitalizowane w kolekcji obiekty przedstawiono w formie opisowej, fotografii z mikroskopu elektronowego lub świetlnego. Zamieszczone dane badawcze to długoterminowe obserwacje : AIDS, klinicznych przypadków chorób układu nerwowego, nerwowo-mięśniowego i serca . Ilustrują działalność naukową Instytutu na przestrzeni wielu lat. Nie zawierają nowych zasobów. Zgromadzone zasoby w tej kolekcji mają charakter archiwalny i są materiałem porównawczym dla obecnie prowadzonych badań lub mogą stanowić podstawę do weryfikacji wyników podobnych badań przeprowadzonych w innych jednostkach nowymi metodami badawczymi.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (1)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji