Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Kartoteka Zakładu Historii Kultury Materialnej

Kolekcja zawiera materiały ikonograficzne powstałe w ramach działalności Zakładu Historii Kultury Materialnej Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IHKM. Zespół materiałów obejmuje fotografie dokumentujące zabytki i obiekty dziedzictwa przemysłowego, mapy oraz plany miast i ich wycinki, narzędzia pracy, przykłady rozwiązań konstrukcyjnych, warsztaty i urządzenia rzemieślnicze. To także przedstawienia ikonograficzne ze zbiorów rękopiśmiennych, dawne ryciny i iluminacje książkowe i obiekty będące eksponatami muzealnymi.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji