Object

Karawana zmieniająca koczowisko

Resource Type:

Photography

Name:

Karawana zmieniająca koczowisko

Location:

somon Bułgan, ajmak Kobdo (Khovd), Mongolia

Object description:

Dwa początkowe wielbłądy karawany, pierwszy z nich zwyczajowo niesie okno od jurty. Prowadzi ją mężczyzna ubrany w delię deel i białą chustę na głowie (tradycyjne nakrycie głowy mężczyzn Torgutów). Drugi wielbłąd również jest załadowany fragmentami jurty, głównie wojłokowymi. Przejazd odbywa się doliną wzdłuż rzeki z zadrzewionymi brzegami, za rzeką ciągnie się łańcuch skalistych gór ; Zdjęcie z serii: Pasterstwo ; Podseria: Koczowanie ; Przekoczowanie polega na objęciu w użytkowanie kompleksu kilku pastwisk sezonowych lub jednego tylko pastwiska o wyspecjalizowanej trawie (to ostatnie dotyczy jesieni oraz zimy). Ze względu na ich specyfikę są one zwykle położone daleko od poprzednio zamieszkanych i narzucają konieczność przemieszczenia całego dobytku. Zmiana pastwisk sezonowych odbywa się o każdej porze, a bywa że kilkakrotnie w jednym sezonie. W stepie środkowej Mongolii ich liczba jest ograniczona, minimalna na żyznych terenach changajskich i bardzo wzrasta na terenach gobijskich, gdzie taka zmiana następuje co najmniej kilkadziesiąt razy w roku. Skoro koczowanie polega na przeniesieniu siedliska, wymaga ono transportu inwentarza, które tradycyjnie odbywa się przy użyciu wielbłądów i coraz częściej ciężarówkami. Przesiedlenie na bliskie koczowisko może odbywać się etapami i nazywamy je tu fragmentarycznym

Research Manager/ Creator of Collection:

Dynowski, Witold

Author (of drawing, photo, record):

Szynkiewicz, Sławoj

Data:

1975

ID:

Nr inw. 2575

Relation:

Badania etnograficzne PAN w Mongolii ; Seria: Pasterstwo

Format:

image/jpeg

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81546 ; oai:rcin.org.pl:81546

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Karawana zmieniająca koczowisko Jul 3, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information