Obiekt

Tytuł: Ze studiów nad dziejami podwarszawskich rezydencji. Zabudowania w otoczeniu pałacu Brühlów w Młocinach(od połowy XVIII w.)

Twórca:

Bis, Magdalena ; Bis, Wojciech ; Napieralski, Mateusz

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 2

Współtwórca:

Szymańska, Izabela.Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Brytyjskie zdjęcie lotnicze. 1944. Młociny 26 lipca 1944 r., brytyjskie zdjęcie lotnicze ze zbiorów brytyjskiego archiwum SPP, za: Zieliński J. 2016, s. 212; http://bielany.waw.pl//data/other/ bielany_przewodnik_historyczny_ix_2016_.pdf (dostęp 20.03.2019 r.)
Environs de Varsovie [Młociny]. 1819. Environs de Varsovie [Młociny], oprac. Kwatermistrzostwo Generalne, wyd. 3 (1820), Warszawa, za: Jankiewicz A. i in. 1999, s. 62, 66–67; https://polona.pl/ item/environs-de-varsovie mlociny,ODc5NzM4OA/0/#info:metadata (dostęp 18.03.2019 r.)
Inwentarz. 1765. Inwentarz wsi Młocin w województwie mazowiedzkim ziemi warszawskiey leżącey […] zalecony dnia ósmego marca roku 1765 […] spisany, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Zespół 1/7/10, Seria 11 Archiwum Skarbu Koronnego LVI, Inwentarze Starostw, jednostka 304, s. 67–71, nr mikr. 2915
Karta okrestnostej Varšavy. 1836–1860. Karta okrestnostej Varšavy sniata instrumentalno v 1836, ispravliena głazomierno v 1860 godu; http://maps.mapywig.org/m/City_plans/Central_Europe/ KARTA_OKRESTNOSTEJ_VARSHAVY_6_18,800K_1836-1860.jpg (dostęp 18.03.2019 r.)
Karta Varšavskogo Učastka. 1875. Karta Varšavskogo Učastka, tzw. Kiriczenki, za: Zieliński A. 2016, s. 173; http://bielany.waw.pl//data/other/bielany_przewodnik_historyczny_ix_2016_.pdf (dostęp 20.03.2019 r.); Archiwum Państwowe w Warszawie, Kolekcja I planów i map Warszawy, sygn. 231
Mapa okolic Warszawy. 2 poł. XIX w. Mapa okolic Warszawy, oprac. Świątkiewicz, za: Bartoszewicz A., Bartoszewicz H. 2002, s. 185, nr 639
Mappa Młocin. 4 ćw. XVIII w. Mappa Młocin, rys. Stanisław Geppert, zbiory on-line Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego; http://egr.buw.uw.edu.pl/sites/default/files/imagecache/resize_cooliris/artworks/4000/4253/8995.jpg (dostęp 20.03.2019 r.)
Muzealna. 1976–1977. Muzealna, zdjęcie lotnicze, 1976–1977, Urząd m. st. Warszawy, Historyczne granice miasta, ulica/adres Muzealna, mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna (dostęp 16.03.2019 r.)
Muzealna. 1982. Muzealna, zdjęcie lotnicze, 1982, Urząd m. st. Warszawy, Historyczne granice miasta, ulice/adres Muzealna, mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna (dostęp 16.03.2019 r.)
Muzealna. 1987. Muzealna, zdjęcie lotnicze, 1987, Urząd m. st. Warszawy, Historyczne granice miasta, ulice/adres Muzealna, mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna (dostęp 16.03.2019 r.)
Muzealna. 2011. Muzealna, zdjęcie lotnicze, 2011, Urząd m. st. Warszawy, Historyczne granice miasta, ulice/adres Muzealna, mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_historyczna (dostęp 16.03.2019 r.)
Okolice Warszawy w diametrze piąciu mil. 1783. Okolice Warszawy w diametrze piąciu mil, oprac. H.K. de Perthées, ryt. P. Tardieu (1794), za: Gromski J. 1997, s. 270, [ryc.] 2; Jankiewicz A. i in. 1999, s. 44–45
Plan miasta stołecznego Warszawy i okolic. 1931. Plan miasta stołecznego Warszawy i okolic, oprac. Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Techniczny, Dział Regulacji i Pomiarów, Warszawa, https://polona.pl/item/plan miasta-stolecznego-warszawy-i-okolic,Mzc0MTYxMQ/#info:metadata (dostęp 18.03.2019 r.)
Plan okolic Warszawy. 1829. Plan okolic Warszawy. Plan des environs de Varsovie, oprac. T. Polakiewicz, Kwatermistrzostwo Generalne, Warszawa, za: Jankiewicz A. i in. 1999, s. 68–69; https://polona.pl/item/plan-okolic-warszawy-plan-des-environs-de-varsovie,ODc5NzM2Mw/#info:metadata (dostęp 18.03.2019 r.)
Plan okrestnostej goroda Varšavy. po 1845. Plan okrestnostej goroda Varšavy, oprac. Voenno-Topografičeskij Otdiel Glavnogo Štaba (Armia Carska), Petersburg, https://polona.pl/item/plan-okrestnostej-goroda- varsavy,ODc5NzM2MQ/0/#info:metadata (dostęp 18.03.2019 r.)
Plan von Warschau. ok. 1796. Plan von Warschau und Prag nebst umliegender Gegend, oprac. G. von Rauch, za: Gromski J. 1997, s. 269, [ryc.] 1; Jankiewicz A. i in. 1999, s. 48–49; Weszpiński P. 2007, s. 58; Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Kartograficzny, sygn. 86-19
Planta miasta Warszawy. 1777. Planta miasta Warszawy z okolicami, oprac. M. Deutsch, za: Jankiewicz A. i in. 1999, s. 36–37
Schlichtegroll Friedrich. 1795. Nekrolog auf das Jahr 1793 enthaltend Nachrichten von dem Lebenmerkwürdiger in diesem Jahre verstorbener Personen, t. 2, Gotha (hasło: Den 31. Jan. 1793 starb zu Berlin Friedr. Aloysius RsGraf von Brühl, s. 24–66, o Młocinach: s. 43–44)
Sonderplan. 1915. Sonderplan Nowogeorgijewsk-Segrshe-Warschau, za: Królikowski L., Szaniawska L. 1999, s. 26
Szkurłat Maria. 2009. Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. II: Warszawa, cz. 1, red. W. Mossakowska, Warszawa
Vogel Zygmunt. 1803. Widok Młocin, akwarela, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=19308&show_nav=true (dostęp 21.03. 2019 r.)
Vogel Zygmunt. 1812. Widok austerii w Młocinach, akwarela, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Vogel/Images/Mlociny_austeria.jpg (dostęp21.03.2019 r.)
Warschau Zoliborz. 1940. Topographische Karte:25 000. Vorläufige Ausgabe. 3932 G Warschau Zoliborz, oprac. Raichsamt für Landesaufnahme, b.m., http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K_german/3932_G_Warschau_Zoliborz_1940_LoC_G6520_s25_.G4.jpg (dostęp 10.03.2019 r.)
Warszawa-Żoliborz. 1936. PAS 39 — SŁUP 32 — G Warszawa-Żoliborz, Warszawa, http://maps.mapywig.org/m/WIG_maps/series/025K/P39-S32-G_WARSZAWA-ZOLIBORZ_1936_LoC_G6520_s25_.P6.jpg (dostęp 18.03.2019 r.)
Thornische wöchentliche Nachrichten. 1765. Thornische wöchentliche Nachrichten und Anzeigen nebst einem Anhange von gelehrten Sachen, nr 37, 12 IX, s. 290–292
Wiadomości Warszawskie. 1765. „Wiadomości Warszawskie”, nr 67, 31 VIII, nlb.
Zug Szymon Bogumił. 1898. Ogrody w Warszawie i jej okolicach, opisane w roku 1784, „Kuryer Niedzielny”, R. II, nr 28, 28 VI (10 VII), s. 443–444
Bartoszewicz Agnieszka, Bartoszewicz Henryk. 2002. Plany szczegółowe Warszawy 1800–1914 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych: katalog, Warszawa–Kielce
Bis Magdalena, Bis Wojciech. 2011–2012. Założenie pałacowo-parkowe Brühla na Młocinach — wyniki badań archeologicznych w 2010 r., „Z Otchłani Wieków”, R. 66, nr 1–4 (Archeologia Warszawy), s. 91–99
Bis Wojciech. 2010. „Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie założenia pałacowo-parkowego Brühla, Warszawa-Młociny, ul. Muzealna 1”, Warszawa (maszynopis w archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków)
Böhm Aleksander, Zachariasz Agata. 2005. Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski, [t.] k–q, Warszawa
Böhm Aleksander, Zachariasz Agata. 2017. Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski, [t.] r–z, Warszawa
Bukar Seweryn. 1912. Pamiętniki z końca XVIII i początków wieku XIX, Warszawa
Carosi Jean Philippe de. 1777. Essai d’une lithographie de Mlocin, écrit à Varsovie en 1777, Dresden
Chlebowski Bronisław. 1885. Hasło: Młociny, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. VI, Warszawa, s. 531–532
Chrościcki Juliusz A., Rottermund Andrzej. 1977. Atlas architektury Warszawy, Warszawa (hasło: Ulica Muzealna, s. 96)
Dix Brian. 2016. Wykorzystanie archeologii w konserwacji zabytkowych parków i ogrodów / Using archaeology in the conservation of historic parks and gardens, „Ochrona Zabytków”, t. 69, nr 1, (Ogrody historyczne: utrzymanie, konserwacja i restauracja / Historic gardens: maintenance, conservation and restoration), s. 93–103
Dudziak Juliusz. 2010. Alojzy Fryderyk von Brühl (1739–1793), Zielona Góra
Encyklopedia Warszawy. 1975. Encyklopedia Warszawy, red. S. Herbst i in., Warszawa (hasło: Młociny, s. 388)
Gołembnik Andrzej. 2015. Podstawy metodyczne badań archeologicznych zespołów pałacowo-ogrodowych na przykładzie rezydencji w Wilanowie i Łazienkach Królewskich, [w:] Renovatio et restitutio: materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, red. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa, s. 9–26
Gromski Jerzy. 1997. Plany Warszawy i mapy okolic Warszawy w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, „Almanach Muzealny”, t. 1, s. 263–294
Harrison Lorrain. 2011. Jak czytać ogrody? Krótki kurs historii ogrodów, Warszawa
Hass Ludwik. 1982. Poths (Potz) Jerzy Fryderyk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVII/1, z. 112, Wrocław, s. 718
Hentschel Walter. 1967. Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen, t. I–II, Berlin
Hniłko Antoni. 1937. Brühl Alojzy Fryderyk Józef, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków, s. 13–16
Jankiewicz Adam, Weszpiński Paweł E., Witecki Marek. 1999. Atlas historyczny Warszawy: wybrane źródła kartograficzne, Warszawa
Kalinowska Anna. brak daty. Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, [w:] Silva Rerum. Pasaż wiedzy Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie; https://www.wilanow-palac.pl/pustelnik_z_krakowskiego_przedmiescia.html (dostęp 25.03.2019 r.)
Katalog rysunków. 1967. Katalog rysunków z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Cz. 1. Varsaviana. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne, plany i widoki z XVIII i XIX wieku, oprac. T. Sulerzyska, S. Sawicka, przy udziale J. Trenklerówny, Warszawa
Konopczyński Władysław. 1937. Brühl (von) Henryk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków, s. 16–19
Korotyński Władysław. 1918. Młociny, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 19 (11 maja), s. 222–224
Kozłowska Barbara. 2005. „Skrócone studium rozwoju przestrzennego założenia parkowo-pałacowego w Młocinach”, Warszawa (maszynopis w archiwum S. Gardockiego)
Król Barbara. 1955. Teatry na wolnym powietrzu w Polsce w XVIII wieku, „Pamiętnik Teatralny”, z. 2, s. 69–100
Królikowski Lech, Szaniawska Lucyna. 1999. Plany i mapy Warszawy 1831–1944, Warszawa
Kwiatkowski Marek. 1971. Szymon Bogumił Zug. Architekt polskiego Oświecenia, Warszawa
Lepszy Kazimierz. 1953. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., Warszawa
Libicki Piotr, Libicki Marcin. 2009. Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań (hasło: Warszawa-Młociny, s. 462–464)
Ławecka Dorota. 2003. Wstęp do archeologii, Warszawa–Kraków
Majdecki Longin. 1973. Ogrody warszawskie w XVIII wieku, [w:] Warszawa XVIII wieku, z. 2, red. J. Kowecki, Warszawa, s. 219–257
Majdecki Longin. 1981. Historia ogrodów. Przemiany formy i konserwacja, Warszawa
Majdecki Longin. 2007. Historia ogrodów, t. 1: Od starożytności po barok, Warszawa
Mały słownik. 1974. Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupko, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa
Maślanka Mateusz, Wężyk Piotr. 2015. Projekt ISOK — geneza i cel realizacji, [w:] Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania produktów LiDAR, GUGiK, red. P. Wężyk, Warszawa, s. 12–21
Mączyński Ryszard. 2016. Zug (Cug, Zuck, Zugh, Zugk) Simon (Szymon) Gottlieb (Bogumił), [w:] Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito, Warszawa, s. 498–509
Morawińska Agnieszka. 1977. Augusta Moszyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie angielskim 1774, Wrocław
Napieralski Mateusz. 2017. „Założenie pałacowo-parkowe von Brühla na Młocinach. Próba rekonstrukcji z zastosowaniem metod nieinwazyjnych”, Warszawa (maszynopis pracy magisterskiej, w archiwum IA UW)
Ogród. 1998. Ogród. Forma — symbol — marzenie, red. M. Szafrańska, Warszawa
Olbrzymi pożar. 1934. Olbrzymi pożar w pałacu w Młocinach, „5-ta Rano: bezpartyjny dziennik żydowski”, R. 4, nr 135 (16.05), s. 3
Pape Dorota. 2008. „Analizy historyczne dla założenia pałacowo-parkowego w Młocinach”, Warszawa (maszynopis w archiwum S. Gardockiego)
Pevsner Nicolaus, Fleming John, Honour Hugh. 1992. Encyklopedia architektury, przeł. A. Dulewicz, Warszawa
Pustoła-Kozłowska Ewa. 1991. „Warszawa-Młociny, Zespół pałacowo ogrodowy. Skrócone studium historyczne wraz z wytycznymi konserwatorskimi do projektu ośrodka konferencyjnego Instytutu Matematyki PAN”, Warszawa (maszynopis w archiwum S. Gardockiego)
Pustoła-Kozłowska Ewa, Konopka Marek, Pacuski Kazimierz, Urbaniak Pola. 2005. Dawne Łomianki. Historia, ludzie, zabytki, Łomianki
Putkowska Jolanta. 2016. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku, Warszawa
Sito Jakub. 2016. Knöbel Johann Friedrich, [w:] Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV–XVIII wieku, red. P. Migasiewicz, H. Osiecka-Samsonowicz, J. Sito, Warszawa, s. 259–262
Siuder Henryk. 1974. „Warszawa-Młociny: zespół pałacowy — badania architektoniczne”, Warszawa (maszynopis, w Archiwum NID oddział w Grodzisku Mazowieckim)
Słownik Polszczyzny. 2010–2019. Słownik Polszczyzny XVI wieku, Toruń–Wrocław, hasło: Cyrkuł, http://spxvi.edu.pl/indeks/haslo/47124#znaczenie-1 (dostęp 29.03.2019 r.)
Sokołowska Alina, Zalewska Antonina. 1958. Warszawa w rysunkach Aleksandra Majerskiego, Warszawa
Sokołowska-Grzeszczyk Kazimiera. 1962. Ogród i pałac w Młocinach, „Rocznik Warszawski”, R. III, s. 124–148
Sourcebook. 2013. Sourcebook for Garden Archaeology: Methods, Techniques, Interpretations and Field Examples, red. A.-A. Malek, Bern
Spacerownik. 2009. Spacer drugi. Z Burakowa do pałacu w Młocinach, [w:] Spacerownik po Łomiankach, oprac. pod kier. E. Pustoły-Kozłowskiej, http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/04/3150_2_Z_Burakowa_do_palacu_w_Mlocinach.pdf (dostęp 21.02.2019 r.)
Sroczyńska Krystyna. 1964. Podwarszawskie rezydencje magnackie w obrazach Zygmunta Vogla, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, R. VIII, s. 345–376
Sroczyńska Krystyna. 1969. Zygmunt Vogel, rysownik gabinetowy Stanisława Augusta, Wrocław
Tołłoczko Zdzisława. 2016. Kostium francuski w architekturze XIX wieku i jego recepcja na ziemiach Polski na przykładzie pałaców w Świerklańcu i Kronenberga w Warszawie / French costume In architecture of the 19th century and its reception in Poland on examples of the palaces In Świerklaniec and of the Kronenbergs in Warsaw, „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 48, s. 106–118
Waga A. 1843. O Janie Filipie Karozym (de Carosi) i Karolu Pertesie (de Perthées), dwóch naturalistach Polskich pod Stanisławem Augustem, „Biblioteka Warszawska”, t. 4, s. 193–210
Weszpiński Paweł. 2007. Warszawa — obrazy z dziejów, Katalog wystawy — Muzeum Historyczne Miasta Warszawy czerwiec–lipiec 2007, Warszawa
Załęski Krzysztof. 1998. Obóz Don Kichota — dekoracja do „fety” urządzonej w Młocinach, [w:] Ogród. Forma — symbol — marzenie, red. M. Szafrańska, Warszawa, s. 332, [ryc.] 227
Zieliński Jarosław. 2015. Bielany. Przewodnik historyczny, Warszawa (rozdział 7: Zabytki, podrozdział: Młociny, s. 211–224)
Żabicki Jacek. 2010. Leksykon architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa (hasło: Warszawa-Bielany, s. 254–255)

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

67

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

169

Strona końc.:

222

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:87293 ; 0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.2.003

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji