Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Ślimaki (Gastropoda) rezerwatu leśnego Świnia Góra w województwie kieleckim ; Terrestrial gastropods of the forest reserve Świnia Góra in the Kielce district

Twórca:

Dzięczkowski, Andrzej (1932– )

Data wydania/powstania:

1971

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 281-284

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Adamczyk B. 1965. Studia nad kształtowaniem się związków pomiędzy podłożem skalnym i glebą. Cz. I. Gleby rezerwatu leśnego „Świnia Gora” wytworzone z utworów formacji piaskowca pstrego (dolnego triasu). — Acta agr. et silv., ser. leśna, 5: 3—60.
Akramovskij N. N. 1949. Nazemnye molljuski territorii selenija Gnišik v Soviestskoj Armenii. Zool. Sbor. Akad. N. Armian. SSR. 6: 127—183.
Akramovskij N. N. 1965. Biologičeskie svjazi molljuskov Armenii i ich rol’ v ekonomike prirody. Molljuski. Vopr. teorit. i prikl. malak. 2: 51—52.
Atkins W. R. G., Lebour M. V. 1923. The Hydrogen-Ion Concentration of the Soil and of Natural Waters in Relation to the Distribution of Snails. Scient. Proc. Roy. Dublin Soc. 17 N. S., 25/31: 233—240.
Balogh J. 1958. Lebensgemeinschaften der Landtiere. Budapest—Berlin.
Barański S. 1954. O ochronę stanowiska liczydła właściwego Streptopus amplexifolius (L.) DC. w lasach bliżyńskich. Chrońmy Przyr. ojcz. 10, 3/4: 15—21.
Barański S. 1955. Nowe stanowisko cisa (Taxus baccata L.) w nadleśnictwie bliżyńskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 1: 58.
Barański S. 1957. Rezerwat przyrody Świnia Góra. Chrońmy Przyr. ojcz. 13, 5: 13—20.
Barański S. 1964. Modrzew polski i cis w lasach bliżyńskich (Le meleze polonais et l’if des forets de Bliżyn). Ochr. Przyr. 29: 121—140.
Berger L. 1961. Mięczaki pogranicza Wielkopolski, Śląska i Jury Krakowsko-Wieluńskiej (Mollusks in the transition Zone of Great Poland, Silezia and the Cracow—Wieluń Jura). Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Komis. Biol. 25, 1: 1—124.
Boycott A. E. 1934. The Habitats of Land Molluscs in Britain. J. Ecol. 22, 1: 1—38.
Coulter J. C., White G. L., Nordlie F. G. 1963. Habitat Specificity in Land Snails. Proc. Minnesota Acad. Sci. 30, 2: 116—119.
Drozdowski A. 1958. Ślimaki rezerwatu cisowego Wierzchlas na Pomorzu (Die Schnecken des Eibenreservats Wierzchlas). Zesz. nauk. UMK, Biol. 2: 155—189.
Drozdowski A. 1961. Badania ilościowe nad fauną ślimaków okolic Płutowa (Quantitative studies on the snail fauna of the region of Płutowo). Zesz. nauk. UMK, Biol. 6: 83—147.
Drozdowski A. 1963a. Ślimaki siedliska młodych olszyn wyspy Bąsak (woj. gdańskie) (The snails in the habitats of young alder trees on the island of Bąsak, Gdańsk district). Stud. Soc. Sci. Tor., Sec. E, 7, 3: 49—58.
Drozdowski A. 1963b. Ślimaki (Gastropoda) rezerwatu roślinności stepowej koło Folusza (pow. Szubin) (Die Schnecken, Gastropoda, des Naturschutzgebietes der Steppenpflanzen bei Folusz, Kreis Szubin). Fragm. faun. 10, 33: 481—489.
Drozdowski A. 1966. Ślimaki (Gastropoda) wyspy na jeziorze Klasztorne (pow. Kwidzyń) (Schnecken, Gastropoda, der Insel des Klasztorne Sees, Kreis Kwidzyń). Fragm. faun. 13, 5: 131—143.
Drozdowski A. 1968. Badania ilościowe nad ślimakami (Gastropoda) zadrzewionego parowu i kserotermicznego stoku koło Luszkowa (pow. Świecie nad Wisłą) (Quantitative Untersuchungen über die Schnecken, Gastropoda, eines beholzten Hohlwegs und eines xerothermen Hanges bei Luszkowo, Kreis Świecie nad Wisłą). Fragm. faun. 14, 7: 159—181.
Dzięczkowski A. 1960. Materiały do fauny mięczaków ściółki buczyn Polski Zachodniej. Rkps w Zakł. Zool. Og. UAM, Poznań.
Dzięczkowski A. 1963. Badania ilościowe nad ślimakami rezerwatu Puszczykowskie Góry w Wielkopolskim Parku Narodowym (Quantitative investigations of the snailes and slugs of Puszczykowskie Góry reserve in the Major Poland National Park). Przyr. Pol. zach. 7, 1—4 (23—26): 65—74.
Dzięczkowski A. 1971. Badania ilościowe ślimaków buczyn południowo-zachodniej Polski. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, 2 (83): 258—260.
Ehrmann P. 1956. Mollusca. Die Tierwelt Mitteleuropas 2. Leipzig.
Elton Ch. 1927. Animal Ecology. London.
Fabijanowski J., Zarzycki K. 1965. Roślinność rezerwatu leśnego „Świnia Gora” w Górach Świętokrzyskich (The vegetation of the Świnia Góra forest reserve, Holly Cross Mountains, Central Poland). Acta agr. et silv., ser. leśna 5: 61—104.
Feliksiak S. 1935. Mięczaki Rezerwatu Żubrzego w Białowieży. Rozpr. i Spraw. Inst. Bad. Las. Państw. Ser. A, 10: 19—28.
Fromming E. 1954. Biologie der mitteleuropaischen Landgastropoden. Berlin.
Geyer D. 1927. Unsere Land- und Susswassermollusken. Stuttgart.
Gumiński R. 1954. Meteorologia i klimatologia dla rolników. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne. Warszawa.
Hairston N. G., Hubendick B., Watson J. M., Olivier L. J. 1958. An evaluation of techniques used in estimating snail populations. Bull. de l'Organ. Mond. de la Santé 19, 4: 661—672.
Jarosz S. 1956. Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty. Budownictwo i Architektura. Warszawa.
Kostyrko J. 1937. Działalność administracyjna Lasów Państwowych na polu ochrony przyrody w roku 1937. Ochr. Przyr. 17: 294—297.
Lihariev J. M., Rammelmejer E. S. 1952. Nazemnyje molljuski fauny SSSR. Moskva— Leningrad.
Ložek V., Gulička J. 1955. Zoologicky vyzkum pralesni reservace „Stužica” ve slovenskych Vychodnich Karpatech. Ochr. Přir. 10, 7: 202—209.
Ložek V. 1956. Klič československych mekkyšů. Bratislava.
Ložek V. 1962. Soil conditions and their influence on terrestrial Gasteropoda in Central Europe. Progress in Soil Zoology 43: 334—342.
Matuszkiewicz A. 1958. Materiały do fitosocjologicznej systematyki buczyn i pokrewnych zespołów (związek Fagion) w Polsce (Zur Systematic der Fagion-Gesellschaft in Polen). Acta Soc. Bot. Pol. 27, 4: 673—725.
Młodzianowska-Dyrdowska M. 1928. Ślimaki lądowe skorupowe w Poznańskiem i właściwości ich rozmieszczenia. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komis. Mat.-Przyr., ser. B, 4: 1—91.
Mörzer Bruijns M. F. 1947. On biotic communities. Station Internat, de la Géobotan. Méditerranéenne et Alpine. Montpellier. 96: 1—59.
Mörzer Bruijns M. F. 1965. Over de malacofauna van het Naardermeer. Basteria 29, 1—4: 36—43.
Odum E. P. 1963. Podstawy ekologii. Państw. Wydawn. Roln. i Leśne. Warszawa.
Oekland F. 1929. Methodik einer quantitativen Untersuchung der Landschneckenfauna. Arch. f. Molluskenkunde 61: 121—136.
Oekland F. 1930. Quantitative Untersuchungen der Landschneckenfauna Norvegens. I. Zeitschr. f. Morph. Ökol. Tiere 16, 3/4: 748—804.
Poliński W. 1917. Materyały do fauny malakozoologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Prace Tow. Nauk. Warsz. Wydz. 3, 27: 1—130.
Poliński W. 1928. Znaczenie zoogeograficzne mięczaków Polski i konieczność ochrony ich Zespołów. Ochr. Przyr. 7: 45—53.
Pusch J. B. 1882. Nowe przyczynki do gieognozyi Polski. Pam. fizjogr. 2: 134—174.
Put A. L. 1965. K voprosu o metodike i zadačah issledovanija fauny molljuskov antropogenovyh otloženii. Molljuski. Vopr. teorit. i prikl. malak. 2: 60—61.
Rafalski J. 1966. Materiały do znajomości fauny mechowców (Acari Oribatei) Polski. I (Contributions to the knowledge of the Oribatei (Acari) of Poland. 1). Fragm. faun. 12, 21: 348—372.
Riedel A. 1954. Mięczaki okolic Kazimierza nad Wisłą (Molluscs of the surroundings of Kazimierz of the Wisła). Fragm. faun. Mus. zool. pol. 7, 2: 147—185.
Riedel A. 1957. Revision der Zonitiden Polens (Gastropoda). Ann. zool. 16, 23: 361—464.
Romer E. 1949. Regiony klimatyczne Polski. Prace Wrocł. Tow. Nauk. Ser. B, 16: 1—28.
Skuratowicz W., Urbański J. 1953. Rezerwat leśny na Bukowej Górze koło Zwierzyńca w województwie lubelskim i jego fauna (The forest reservation on Bukowa Góra near Zwierzyniec, Lublin voivodeship). Ochr. Przyr. 21: 193—216.
Starkel B. Charakterystyka warunków termicznych i opadowych stacji meteorologicznych w Bliżynie i Świniej Górze. Rkps.
Szafer W. 1959. Szata roślinna Polski Niżowej. Rozdział w: Szata roślinna Polski, t. II. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Slósarski A. 1881. Materyjały do fauny malakologicznej Królestwa Polskiego. Pam. fizjogr. 1: 292—320.
Thiele H. U. 1956. Die Tiergesellschaften der Bodenstreu in den verschidenen Waldtypen des Niederbergischen Landes. Zeitschr. f. angew. Entomol. 39, 3: 316—367.
Urbański J. 1930. Buczyna nad Jeziorem Lutomskim koło Sierakowa. Wydawn. Okr. Kom. Ochr. Przyr. na Wlkp. i Pom. 2: 36—41.
Urbański J. 1937. O kilku godnych uwagi mięczakach polskich. Fragm. faun. 3, 3: 11— 20.
Urbański J. 1939. Mięczaki Pienin ze szczególnym uwzględnieniem terenu polskiej części Parku Narodowego (Die Mollusken-fauna der Pieninen, mit besonderer Berucksichtigung des Polnischen Teiles des Nationalparkes). Prace Komis. Mat.-Przyr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, ser. B, 9, 3: 1—240.
Urbański J. 1947. Krytyczny przegląd mięczaków (Mollusca) Polski (Revue critique des Mollusques en Pologne). Ann. UMCS, Sect. C, 2, 1: 1—35.
Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych (Relict Mollusks in Poland and in some of the adjacent lands). Ochr. Przyr. 18: 66—95.
Urbański J. 1956. Rezerwat „Buki” nad Jeziorem Lutomskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 12, 6: 22—30.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże. Państw. Zakł. Wydawn. Szkol. Warszawa.
Vagvolgyi J. 1955. The Coenological Examination of the Molluscs of the Toreki Marsh. Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hangar. 16: 197—204.
Wiktor A. 1958. Z biologii odżywiania ślimaków (Biology of feeding in snails). Przegl. zool. 2, 2: 125—146.
Wiktor A. 1964. Mięczaki Ziemi Kłodzkiej i gór przyległych. Studium faunistyczno-zoogeograficzne (Molluscs of the area of Ziemia Kłodzka and the adjoining mountains. A faunistic-zoogeographical study). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Komis. Biol. 29, 1: 1—132.
Zilch A., Jaeckel S. G. A. 1960. Die Weichtiere (Mollusca) Mitteleuropas. Die Tierwelt Mitteleuropas 2, 1. Leipzig.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 36

Strona pocz.:

257

Strona końc.:

286

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:136134

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-08-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

13

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

25

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112267

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji