Obiekt

Tytuł: Roślinność rzeczywista centralnej części Wyżyny Krakowskiej ; The contemporary vegetation of the central part of the Cracow Upland

Twórca:

Michalik, Stefan

Data wydania/powstania:

1980

Typ zasobu:

Artykuł

Wydawca:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 73 ; (brak ryc. 5) ; ISBN 83-01-01386-9 ; ISSN 0078-3250

Bibliografia:

Kornaś J. 1950. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część I: Zespoły pól uprawnych (Les associations vegetales du Jura Cracovien. I-ere partie: Les associations des champs cultives). Acta Soc. Bot. Pol. 20, 2: 361—138. ; Kornaś J. 1952. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część II: Zespoły ruderalne (Les associations vegetales du Jura Cracovien. Il-eme partie: Les associations ruderales). Acta Soc. Bot. Pol. 21, 4: 701—718. ; Kornaś J. 1957. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Część III. Zespoły piaskowe. Acta Soc. Bot. Pol. 26: 467—484. ; Kornaś J. 1972. Zespoły synantropijne. W: Szata roślinna Polski. Wyd. 2, t. 1: 442—465. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Kozłowska A. 1927. Naskalne zbiorowiska roślin na Wyżynie Małopolski. Rozpr . Wydz. Matem.-Przyr. PAU, Dz. AB, 67: 325—374. ; Kozłowska A. 1928. Etudes phyto-socjologiques sur la vegetation des roches du plateau de la Petite Pologne. Bull. Acad. Pol. Sei. et Lettr., Ser. B (1927): Suppl. II, 1—56. ; Medwecka-Kornaś A. 1952. Zespoły leśne Jury Krakowskiej (Les associations for- restieres du Jura Cracovien). Ochr. Przyr. 20: 133—236. ; Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojcow National Park). Ochr. Przyr. 29: 17—87. ; Michalik S. 1969. Roślinność Wąwozu Mnikowskiego. Wszechświat 7/8: 184—187. ; Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Termophilous beech forest Carici-Fagetum Moor 1952 emend. Hartmann, Jahn 1967, in the Cracow—Częstochowa Upland). Fragm. flor. et geobot. 18, 2: 215—225. ; Michalik S. 1974a. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku (The changes induced by man in the vegetation of the Ojców National Park since the beginning of XIXth century to 1960). Ochr. Przyr. 39: 65—154. ; Michalik S. 1974b. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska. Wiedza Powszechna. Warszawa. ; Michalik S. 1976. Antropogeniczne zagrożenie rodzimej flory Wyżyny Krakowskiej (Anthropogenic threat to the native flora of the Cracow Upland). Phytocoenosis. 5, 3/4: 359—361. ; Michalik S. 1979a. Szata roślinna okolic Pustyni Błędowskiej (Plant cover of the environs of the Błędów Desert). Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjologicznej PAN 7: 285—314, Kraków. ; Michalik S. 1979b. Przestrzenna i ekologiczna koncepcja ochrony szaty roślinnej centralnej części Wyżyny Krakowskiej (Spacial and ecological conception of the conservation of vegetation in the central part of the Cracow Upland). Ochr. Przyr. 42: 75—91. ; Michalik S. 1979c. Mapa synantropizacji zbiorowisk roślinnych centralnej części Wyżyny Krakowskiej (Map of the anthropogenic changes in plant communities of the central part of the Cracow Upland). Ochr. Przyr. 42: 93—102. ; Siedlecka-Binder Z. 1967. Roślinność wodna w potokach Ojcowskiego Parku Narodowego (La vegetation des macrophytes dans les torrents du Parc National d’Ojcow). Ochr. Przyr. 32: 171—206. ; Szata roślinna Polski. 1972. Opracowanie zbiorowe pod red. W. Szafera i K. Zarzyckiego (wyd. 2). Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Wojewoda W. 1960. Obserwacje mikologiczne w płatach Fagetum carpaticum i Pineto- -Vaccinietum myrtilli w okolicy Rabsztyna (Observations mycologiques des individuals du Fagetum carpaticum et du Pineto-Vaccinietum myrtilli dans les environs de Rabsztyn). Fragm. flor. et geobot. 6, 4: 725—768.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 43

Strona pocz.:

55

Strona końc.:

74

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122320

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-21

Data dodania obiektu:

2020-04-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112758

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji