Obiekt

Tytuł: Szata roślinna rezerwatu Jar rzeki Raduni na Pojezierzu Kaszubskim Cz. IV. Naturalne zbiorowiska leśne rezerwatu Jar rzeki Raduni ; The vegetation of the Radunia river gorge nature reserve in the Cashubian Lake District Part IV. Natural forest communities od the Radunia river gorge nature reserve

Twórca:

Herbichowa, Maria ; Herbich, Jacek

Data wydania/powstania:

1982

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Naturalne zbiorowiska leśne rezerwatu Jar rzeki Raduni ; Natural forest communities od the Radunia river gorge nature reserve

Współtwórca:

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Miejsce wydania:

Warszawa ; Kraków

Opis:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 62 ; ISBN 83-01-03484-X ; ISSN 0078-3250

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Ellenberg H. 1974. Indicator values of vascular plants in Central Europe. Scripta Geobot. 9: 7—97.
Faliński J. B., Falińska K. 1965. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego „Dolina rzeki Wałszy” (Tapis vegetal de la reserve de paysage „Vallee de la riviere Walsza”). Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. U. W., 7: 3—83.
Herbich J. 1982. Zrożnicowanie i antropogeniczne przemiany roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim (Differentiation and anthropogenic transformations of vegetation on the Staniszewo Upland (Wysoczyzna Staniszewska) in the Kaszuby Lakeland). Monogr. Bot. 63: 1-163.
Herbich J. 1982. Spatial and dynamic differentiation of vegetation of Wysoczyzna Staniszewska on Cashubian Lake District (Zrożnicowanie przestrzenne i dynamiczne roślinności Wysoczyzny Staniszewskiej na Pojezierzu Kaszubskim). Phytocoenosis.
Herbichowa M., Herbich J. 1982. Antropogeniczne przekształcenia zbiorowisk leśnych w rezerwacie „Jar rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim (Anthropogenic transformations in woodland communities of the “Radunia valley” in the Cashubian Lake District). Zesz. Nauk. Wydz. Biol. i Nauk o Ziemi UG, Biol. 3: 19-35.
Lohmeyer W. 1967. Über den Stieleichen-Hainbuchenwald des Kern-Munsterlandes und einige seiner Geholz-Kontaktgesellschaften. Schriftenreihe für Vegetationskunde 2: 161—180.
Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3. Lasy i zarośla łęgowe (Pflanzensoziologische Ubersicht der Waldgesellschaften von Polen. Teil 3. Die auenwaldartigen Gesellschaften). Phytocoenosis 5, 1: 1—66.
Matuszkiewicz W. 1967. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Polski. W: Scamoni A. Wstęp do fitosocjologii praktycznej. Warszawa.
Matuszkiewicz W. 1971. Pflanzensoziologische Vegetationskartierung im Forstamt Kartuzy (Pommersche Seenplatte). Zesz. probl. Post. Nauk roln. 93: 53—80.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz J. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe (Pflanzensoziologische ubersicht der Waldgesellschaften von Polen. Teil 2. Die Kiefernwalder). Phytocoenosis 2, 4: 273—356.
Oberdorfer E. 1957. Suddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie 10: 1—564.
Piasecki D. 1962. Fizjografia dorzecza Raduni i morfogeneza jej doliny (The Physiography of the Radunia River Basin and the Morphogenesis of its Valley). Zesz. geogr. WSP w Gdańsku 4: 51–119.
Prusinkiewicz Z., Plichta W. 1965. Naukowe problemy żyzności gleb leśnych i kryteria jej ilościowej oceny (Scientific problems in forest soil fertility and criteria of its quantitative evaluation). Roczn. Glebozn. 15, 2: 549—572.
Rachocki A. 1974. Przebieg i natężenie współczesnych procesów rzecznych w korycie Raduni (Course and intensity of present-day fluvial processes in the Radunia river as example). Dokum. geogr. IG PAN 4: 1—121.
Traczyk T. 1962. Materiały do geograficznego zróżnicowania grądów w Polsce (Materiaux pour la differentiation des groupements Querco-Carpinetum en Pologne). Acta Soc. Bot. Pol. 21, 2: 275—304.
Traczyk T. 1962. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce (Essai d’une synthese des elaborations sur la differentiation des Querco-Carpinetum en Pologne). Acta Soc. Bot. Pol. 21, 4: 621—635.
Urbański J. 1930. Wycieczka w dolinę Raduni (projekt rezerwatu pod Babim Dołem). (The excursion to the valley of Radunia. A schema for reservation). Wydawn. Okręg. Kom. Ochr. Przyr. na Wielkopolskę i Pomorze. 2: 26—32.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 44

Strona pocz.:

52

Strona końc.:

64

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:147821

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-20

Data dodania obiektu:

2020-11-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112770

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji