Object

Title: Szata roślinna projektowanego rezerwatu przyrody "Dolina Potoku Żabnik" w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Część II. Rośliny naczyniowe ; Vegetation of the projected Dolina Potoku Żabnik nature reserve in Jaworzno (Silesian Upland). Part II. Vascular plants

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 73-74 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Białecka K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. Zesz. Nauk. UJ. Prace bot. 10: 1-149.
Jasiewicz A. 1986. Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych flory polskiej. Fragm. Flor. et Geobot., 32, 3: 217-285.
Kotońska B. (1991). Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ. 1020, Prace Bot. 23: 3-199.
Matuszkiewicz W. 1982. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Sendek A. 1981. Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 457: 1-119, Katowice.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1976. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Tokarska-Guzik B. (1991). Flora naczyniowa miasta Jaworzna jako przykład oddziaływania czynników antropopresyjnych na środowisko przyrodnicze w rejonie uprzemysłowionym. Praca doktorska. Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katowice. Mcs.
Wika S. 1986. Zagadnienia geobotaniczne środkowei części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 815: 1-156, Katowice.
Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 1. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.) Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 87-98.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

69

End page:

77

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121891

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 7, 2021

In our library since:

Apr 27, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113141

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information