Object

Title: The communities of the oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Zakopane environs ; Zespoły mechowców (Acari: Oribatida) okolic Zakopanego

Creator:

Zaitsev, Andrei S.

Date issued/created:

1997

Resource type:

Tekst

Contributor:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 139-140 ; ISSN 0078-3250

References:

Alexandrova V. D. 1969. Klassificacia rastitelnosti. Nauka, Leningrad.
Cichocki W. 1984. Acarofauna Tatrzańskiego Parku Narodowego w świetle dotychczasowych badań. Parki Nar. Rez. Przyr. 5, 2: 31-38.
Karppinen E., Krivolutsky D. A. 1982. List of oribatid mites (Acarina, Oribatei) of northern palaearctic region. I. Europe Acta Entom. Fenn. 41.
Karppinen E., Melamud V. V., Miko L., Krivolutsky D. A. 1992. Futher information on the oribatid fauna (Acarina, Oribatei) of northern palaearctic region. Ukraine and Czechoslovakia. Acta Entom. Fenn. 3: 31-56.
Krivolutsky D. A. (ed.). 1995. Panzirniye klesci. Nauka, Moskwa.
Niedbała W. 1978. Badania biocenotyczne nad mechowcami (Acari, Oribatei) masywu Ślęży. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. C - Zoologia 30: 48-73.
Niedbała W. 1983. Mechowce (Oribatida) jako wskaźniki ekologiczne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 252: 137-146.
Ogureeva G. N. 1991. Botaniko-geographicheskoye rayonirovanie SSSR. Izd. MGU, , Moskva.
Olszanowski Z., Rajski A., Niedbała W. 1996. Roztocze Acari. Mechowce Oribatida. Katalog Fauny Polskiej. Cz. 34, tom 9, nr 55.
Rafalski J. 1966. Materiały znajomości fauny mechowców (Acari, Oribatei) Polski. I. Fragm. Faun. 12, 21: 347-372.
Rajski A. 1961. Studium ekologiczno-faunistyczne nad mechowcami (Acari, Oribatei) w kilku zespołach roślinnych. I. Ekologia. Wydz. Mat.-Przyr. Pr. Kom. Biol. 25, 2.
Rajski A. 1967. Autecological-Zoogeographical Analysis of Moss Mites (Acari, Oribatei) on the basis of fauna in the Poznań Environs. Part I. Pol. Pis. Entom. 37, 1: 69-166.
Rajski A. 1968a. Autecological-Zoogeographical Analysis of Moss Mites (Acari, Oribatei) on the basis of fauna in the Poznań Environs. Part II. Fragm. Faun. 14, 12: 278-405.
Rajski A. 1968b. Analiza autekologiczno-zoogeograficzna mechowców (Acari, Oribatei) na przykładzie fauny okolic Poznania. Part II. Wyższa Szkoła Rol. w Szczecinie. Rozprawy 10.
Rajski A. 1970. Autecological-Zoogeographical Analysis of Moss Mites (Acari, Oribatei) on the basis of fauna in the Poznań Environs.Acta Zool. Cracov. 15, 3: 161-250.
Rajski A. 1971. Autecological-Zoogeographical Analysis of Moss Mites (Acari, Oribatei) based on the fauna in the Poznań Environs. In: Proc. of the 3rd Internat. Congress of Acarology. Prague.
Skawiński P. 1993. Oddziaływanie człowieka na przyrodę kopuły Kasprowego Wierchu oraz Doliny Goryczkowej w Tatrach. (Kasprowy Wierch and Goryczkowa Valley: Human impact on nature in the Tatra Mountains) W: Cichocki W. (red.). Ochrona Tatr w obliczu zagrożeń. Muz. Tatrz. im. dr T. Chałubińskiego, TPN. Wyd. Muz. Tatrz., Zakopane, s. 197-226.
Stary J., Karppinen E., Krivolutsky D. A. (1996). List of oribatid mites (Acari: Oribatida) of the Slovak Republic. Msc.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 54

Start page:

131

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121354

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 22, 2020

Number of object content hits:

3

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113516

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information