Object

Title: Leśne zbiorowiska roślinne uroczyska Dąbrowa koło Złotego Potoku w projektowanym Jurajskim Parku Narodowym ; Forest communities of the "Dąbrowa" range near Złoty Potok in the projected Jurassic National Park

Creator:

Durak, Tomasz

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 78 ; ISSN 0078-3250

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien-New York, ss. 865. ; Celiński F., Wika S. 1978. Próba nowego spojrzenia na stosunki fitosocjologiczne rezerwatu "Parkowe" w Złotym Potoku koło Częstochowy. Fragm. Flor. Geobot. 24, 2: 277-307. ; Hereźniak J. 1975. Nowe stanowiska Melica uniflora Retz. w zbiorowiskach leśnych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Fragm. Flor. Geobot. 21, 1: 17-20. ; Hereźniak J. 1990. Projektowane rezerwaty przyrody województwa częstochowskiego.Ziemia częstochowska 18. ; Hereźniak J. 1996. Tworzymy Jurajski Park Narodowy. UW w Częstochowie. ; Matuszkiewicz J. M. 1988. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk lesnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 33, 1-2: 107-190. ; Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. ; Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 1. Lasy bukowe. Phytocoenosis 2(2): 123-142. ; Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe. Phytocoenosis 2(4): 273-356. ; Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 18 (2): 215-225. ; Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). Polish Bot. Stud., ser. Guidebook, ser. 15, Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków. ; Ochyra R., Szmajda P. 1978. An Annotated List of Polish Mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24 (1): 207-233. ; Wika S. 1983. Zbiorowiska borowe środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Acta Biol. 12: 49-64, Katowice. ; Wika S. 1986. Zagadnienia geobotaniczne środkowei części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 815: 1-156, Katowice. ; Wika S. 1989. Lasy liściaste środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. II. Fagion silvatice i Calamagrostio-Quercetum. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B, 39: 37-89, Poznań.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

R. 56

Start page:

61

End page:

78

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120988 ; oai:rcin.org.pl:120988

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jun 17, 2020

In our library since:

Apr 17, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113643

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information