RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Leśne zbiorowiska roślinne uroczyska Dąbrowa koło Złotego Potoku w projektowanym Jurajskim Parku Narodowym ; Forest communities of the "Dąbrowa" range near Złoty Potok in the projected Jurassic National Park

Creator:

Durak, Tomasz

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 78 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien-New York, ss. 865.
Celiński F., Wika S. 1978. Próba nowego spojrzenia na stosunki fitosocjologiczne rezerwatu "Parkowe" w Złotym Potoku koło Częstochowy. Fragm. Flor. Geobot. 24, 2: 277-307.
Hereźniak J. 1975. Nowe stanowiska Melica uniflora Retz. w zbiorowiskach leśnych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Fragm. Flor. Geobot. 21, 1: 17-20.
Hereźniak J. 1990. Projektowane rezerwaty przyrody województwa częstochowskiego.Ziemia częstochowska 18.
Hereźniak J. 1996. Tworzymy Jurajski Park Narodowy. UW w Częstochowie.
Matuszkiewicz J. M. 1988. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk lesnych Polski. Bory mieszane i acidofilne dąbrowy. Fragm. Flor. Geobot. 33, 1-2: 107-190.
Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 1. Lasy bukowe. Phytocoenosis 2(2): 123-142.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1973. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 2. Bory sosnowe. Phytocoenosis 2(4): 273-356.
Michalik S. 1972. Ciepłolubne lasy bukowe na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 18 (2): 215-225.
Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski). Polish Bot. Stud., ser. Guidebook, ser. 15, Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An Annotated List of Polish Mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24 (1): 207-233.
Wika S. 1983. Zbiorowiska borowe środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Acta Biol. 12: 49-64, Katowice.
Wika S. 1986. Zagadnienia geobotaniczne środkowei części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Prace Nauk. Uniw. Śląskiego 815: 1-156, Katowice.
Wika S. 1989. Lasy liściaste środkowej części Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. II. Fagion silvatice i Calamagrostio-Quercetum. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B, 39: 37-89, Poznań.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

R. 56

Start page:

61

End page:

78

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120988

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 17, 2020

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113643

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information