Object

Title: Porosty rezerwatu "Prządki" koło Krosna (Pogórze Dynowskie) ; Lichens of the Prządki nature reserve near Krosno (Pogórze Dynowskie Foothills, Carpathians)

Creator:

Krzewicka, Beata ; Śliwa, Lucyna

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 57 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z. 1987a. Przyroda nieożywiona Czarnorzeckiego Parku Krajobrazowego (Inanimate nature in the Czarnorzecki Landscape Park). Ochr. Przyr. 45: 263–293.
Alexandrowicz Z. 1987b. Rezerwaty i pomniki przyrody nieożywionej województwa krośnieńskiego. W: System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. Studia Naturae B, 32: 23–72.
Bielczuk U. 1984. Zbiorowiska porostów epifitycznych w Beskidach Zachodnich. Fragm. Flor. Geobot. 30, 1: 1-89.
Bielczuk U. 1999. Materiały do geograficznego rozmieszczenia porostów (Lichenes) w Polsce. 1. Porosty Tatr. Fragm Flor. Geobot. Ser. Pol. 6: 245-253.
Cieśliński S., Czyżewska K. 1992. Problemy zagrożenia porostów w Polsce. Wiad. Bot. 36, 1/2: 5-12.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K, Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, 57-74, Kraków.
Czarnota P. 2000. Porosty Gorczańskiego Parku Narodowego. Część I. Wykaz i rozmieszczenie gatunków. Parki Nar. Rez. Przyr. 19, 1: 3-73.
Czwórnóg A., Śliwa L. 1995. Flora porostów rezerwatu "Skamieniałe Miasto" koło Ciężkowic. Ochr. Przyr. 52: 185-193.
Kiszka J. 1967. Porosty Beskidu Śląskiego. Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie 28: 5-91.
Kiszka J. 1997. Porosty (Lichenes) dna i otoczenia zbiorników retencyjnych w dolinie Dunajca w Pieninach. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 4: 253-323.
Kiszka J., Kościelniak R. 1997. Lista florystyczna porostów polskich Karpat Wschodnich. Roczniki Bieszczadzkie 6: 49-63.
Kiszka J., Piórecki J. 1991. Porosty (Lichenes) Pogórza Przemyskiego. Wyd. UW, 136, Warszawa.
Kozik R. 1970. Interesujące porosty (Lichens) Pogórza Rożnowsko-Ciężkowickiego. Rocz. Nauk.-Dydakt. WSP 39: 169-195.
Kozik R. 1976. Lichenoflora dorzecza Białej Dunajcowej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjogr. 5: 169-195.
Krzewicka B. 2000. Wyginięcie rzadkiego gatunku porostu Lasalia pustulata w rezerwacie "Prządki" koło Krosna. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 7: 40-43.
Nowak J. 1965. Porosty Beskidu Małego. Fragm Flor. Geobot. 11, 3: 421-462.
Nowak J. 1972. Problemy rozmieszczenia porostów (Lichenes) w polskich Beskidach Zachodnich (podokręg śląsko-babiogórski). Fragm. flor. geobot. 18, 1: 45-142.
Nowak J. 1998. Porosty Beskidów Wyspowego i Żywieckiego, Pasma Jałowca i Masywu Babiej Góry. Mon. Bot. 83: 1-131.
Olech M. 1973. Porosty Beskidu Sądeckiego [Lichens of the Beskid Sądecki Mts. (Western Carpathians)]. Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., Prace Bot. 1: 87-192.
Olech M. 1983. Materiały do flory porostów Tatr Polskich. III. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Bot. 11: 181-189.
Olech M. 1985. Zbiorowiska porostów w wysokogórskich murawach nawapiennych w Tatrach Zachodnich. Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne 90: 1-132.
Śliwa L. 1998. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego [Anthropogenic changes in the lichen flora of the Beskid Sądecki Mts. (southern Poland)]. Prace Bot. 31: 1-158.
Śliwa L., Krzewicka B. 2000. Porosty rezerwatu "Bukowiec" (Pogórze Wiśnickie). W: Różnorodność biologiczna porostów. II. Red. H. Wójciak, UMCS, Lublin.
Śliwa L., Krzewicka B., Sosin A. (2000). Porosty chronionych ostańców skalnych na Pogórzu Wiśnickim. Msc. Instytut Botaniki UJ, Kraków.
Świdziński H. 1932. Projekt rezerwatu „Prządki” pod Krosnem (Projet de la réserve „Prządki” près Krosno). Ochr. Przyr. 12: 58–64.
Świdziński H. 1933. „Prządki” - skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem („Prządki” - groupe de rochers près de Krosno, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 94-125.
Tobolewski Z. 1969. Materiały do flory porostów Tatr. VI. Prace Kom. Biol. PTPN 24, 6: 1-23.
Vězda A., Liška J. 1999. Katalog lišejníků České Republiky. Institute of Botany Academy of Science of the Czech Republic, Průhonice, s. 1-283.

Relation:

Nature Conservation

Volume:

R. 57

Start page:

51

End page:

58

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121462

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content hits:

5

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113833

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information