Obiekt

Tytuł: Szata roślinna rezerwatu przyrody "Grapa" w Kotlinie Żywieckiej (Karpaty Zachodnie) ; Vegetation of the Grapa nature reserve in the Żywiec Basin (Western Carpathians)

Twórca:

Stebel, Adam ; Wilczek, Zbigniew

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 70 ; ISSN 0078-3250

Bibliografia:

Bernacki L., Blarowski A., Wilczek Z. 1998. Osobliwości szaty roślinnej województwa bielskiego. Colgraf-Press, Poznań.
Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien-New York, ss. 865.
Cabała S. 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. Prac. Nauk. UŚ nr 1068. Katowice.
Czarnowski A. 1972. Wędrówki przez Pogórze Karpackiei Beskidy. PZWS, Warszawa.
Fojcik B. 1994. Mchy projektowanego rezerwatu leśnego "Stary Bór" pod Magurką Wiślańską w Beskidzie Śląskim. Acta Biol. Sil. 25(42): 81-89.
Grolle R. 1983. Hepatics of Europe including the Azores: an annotated list of species, with synonyms from the recent literature. J. Bryol. 12: 403-459.
Holeksa J. 1993. Wielkość rezerwatów a skuteczność ochrony mieszanych lasów dolnoreglowych w Beskidach Zachodnich (Size of reserves and efficiency of protection of the mixed lower montane forests in the West Beskids). Prądnik, Prace Muz. Szafera 78: 359-369.
Holeksa J. 1997. Wielkość rezerwatów a możliwość ochrony naturalnych ekosystemów leśnych. Ochr. Przyr. 54: 3-13.
Jędrzejko K. 2000. Medicinal plants and herbal materials in use in Poland: a checklist. Śląska Akademia Medyczna.
Jędrzejko K., Stebel A. 1994a. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody Zamczysko nad Rabą w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochr. Przyr. 51: 55-70.
Jędrzejko K., Stebel A. 1994b. Mszaki rezerwatu przyrody Zamczysko nad Rabą w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochr. Przyr. 51: 71-80.
Klama H., Żarnowiec J., Jędrzejko K. 1999. Mszaki naziemne w strukturze zbiorowisk roślinnych rezerwatów przyrody Makroregionu Południowego Polski. Politechnika Łódzka Filia w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
Klejnowski K. (red.) 1996. Ochrona atmosfery. W: Program ochrony środowiska województwa bielskiego do roku 2015. Urząd Wojewódzki - Bielsko-Biała.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
Kornaś J. 1977. Analiza flor synantropijnych. Wiad. Bot. 21, 2: 85-91.
Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd litosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3: Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis 5/1: 3-66.
Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zając A., Zając M. 1995. Vascular Plants of Poland - a Checklist. Pol. Bot. Stud. Guidebook Series 15.
Myczkowski S. 1958. Ochrona i przebudowa lasów Beskidu Małego. Ochr. Przyr. 25: 141-237.
Ochyra R., Szmajda P., Bednarek-Ochyra H. 1992. List of mosses to be published in ATMOS. W: Atlas of the geographical distribution of mosses in Poland 8. Red. R. Ochyra, P. Szmajda. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Kraków-Poznań, s. 9-14.
Pawłowski B. 1977. Szata roślinna gór polskich. W: Szata roślinna Polski. t. I. Red. W. Szafer, K. Zarzycki. PWN, Warszawa, s. 237-279.
Parusel J. , Wika S. , Bula R. (red.). 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty i Opinie, 1: 8-42.
Raport o stanie środowiska w województwie bielskim w roku 1993. PIOŚ, WIOŚ w Bielsku-Białej, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bielsko-Biała.
Szweykowski J. 1992. Czerwona lista wątrobowców zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K, Wojewoda W., Heinrich Z.). Wyd. 2. Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, s. 75-78.
Wilczek Z., Gajczak J. (1994). Projekt rezerwatu leśnego "Grapa" w Żywcu. Województwo Bielsko-Biała. Katowice. Msc.
Zając M. 1996. Mountain vascular in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud. 11.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN: 87-98, Kraków.
Żarnowiec J., Klama H. 1996. Mszaki rezerwatu przyrody "Szeroka" (Beskid Mały). Zeszyty Nauk. Politechniki Łódzkiej - Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 40(12): 219-224.
Żarnowiec J., Jędrzejko K., Klama H. 1997. Rośliny naczyniowe istniejących i projektowanych rezerwatów przyrody Makroregionu Południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniemnaturalnych zasobów roślin leczniczych. Śląska Akademia Medyczna, Katowice.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 57

Strona pocz.:

59

Strona końc.:

71

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:145766

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-11-02

Data dodania obiektu:

2020-11-02

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113865

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji