Object

Title: Życie i twórczość Jana Filipa Carosiego, t. 8, cz. 1, Jan Filip Carosi, Podróże po polskich prowincjach, obserwacje mineralogiczne i inne dodatkowe opisy tych ziem (wersja polska i niemiecka), t. 8, cz. 2 i 3; red. Jerzy Michta, [w:] Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624–2024, red. Jerzy Michta, Kielce 2018 : [recenzja]

This page uses 'cookies'. More information