RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Nie(wy)godna starość : los ludzi starych w świetle PRL-owskich skarg i zażaleń w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych

Creator:

Szpak, Ewelina (1980– ) ORCID

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 17 (2019) ; Studia

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 235-261 ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The starting point for the article was a documentary film directed by K. Gradowski, which was broadcast in Warsaw cinemas in 1970, and was widely commented on by the society. The film, addressing the problem of loneliness of old people and broadly understood violence and indifference towards old people, was also echoed in letters and complaints sent by citizens of the Polish People’s Republic to the central authorities of those times. The purpose of the article is above all an attempt to answer the question to what extent the film image was a real and common picture of the old man’s fate in this period and to what extent the image emerging from the film coincided with that appearing in the correspondence and complaints of Poles of the 1960s and 1970s. In a broader perspective, the text also addresses the problem of care and responsibility in a social/welfare state of People’s Poland, brushing against the issue of broadly understood biopolitics of the Polish People’s Republic.

References:

Budrewicz O., Pomóżcie starości i samotności „Przekrój” 1963, nr 51, s. 10
Bujak J., Oddam klucze, „Polityka” 1970, nr 16, s. 7
Być matką, oprac. D. Gałaj, Warszawa 1986
Encyklopedia seniora, kom. red. I Borsowa et al., Warszawa 1986
Gapiński B., Ludzie starzy na wsi polskiej od schyłku XIX wieku po rok 1939, Warszawa 2014
Gortat T., Zaopatrzenie emerytalne w Polsce, w: Problemy ludzi starych w Polsce, Warszawa 1974, s. 167
Grochola W., Jak być starym, „Polityka” 1975, nr 4, s. 2, 4, 7
Gumińska M., Starości sny niewesołe, „Więź” 1968, nr 2, s. 69–75
Gumowska I., Życie bez starości, Warszawa 1962
Im człowiek straszy – rozmowa z prof. L. Dobrowolskim – autorem książki „Jak ustrzec się przedwczesnej starości”, „Polityka” 1978, nr 32, s. 7
Jarosz D., Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce, Warszawa 2017
Jarosz D., Życie niewesołe. Ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku na tle porównawczym, t. 2, Warszawa 2013
Kamiński A., Wychowanie do starości, „Kierunki” 1970, nr 12, s. 1, 6
Karczewski M., Rola i miejsce pomocy społecznej, w: Problemy ludzi starych w Polsce, Warszawa 1974, s. 153–157
Klonowcz S., Starzenie się ludności, w: Encyklopedia seniora, kom. red. I Borsowa et al., Warszawa 1986, s. 45
Kluby pogodnej starości?, „Trybuna Ludu” 1975, nr 27, s. 8
Kopaliński W., Uwaga seniorzy nadchodzą „Polityka” 1975, nr 10, s. 3
Krasucki P., Praca ludzi starszych, Warszawa 1979
Lesseman J., Samotni bez samotności, „Przekrój” 1974, nr 38, s. 11
Lutyk A., Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku, Warszawa 1984
Łopato J., Społeczna kwestia ludzi starych na wsi, w: Społeczne kwestie starości, oprac. B. Rysz-Kowalczyk, Warszawa 1991
Piątkowski W., Ostrowska A., Niepełnosprawni na wsi, Warszawa 1994
Rosset E., Problemy ludzi starych w Polsce, Warszawa 1974
Różycka M., Psychologia zachowań kobiet w wieku starszym, Warszawa 1971
Stańczak-Wiślicz K., Największy problem to starcy, kaleki i dzieci. Obrazy starości w dyskursach o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym), t. 2: Aspekty społeczno-kulturowe, red. A. Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc, Warszawa 2016, s. 387–395
Szatur-Jaworska B., Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971–2013, Warszawa 2014
Szpak E., „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej, Warszawa 2018
Szwarc H., Zachować siły witalne, „Przekrój” 1978, nr 47
Tryfan B., Starość na wsi, Warszawa 1979
Tryfan B., Wiejska starość w Europie, Warszawa 1993
Zawisza M., Problemy bytowe ludzi starych, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2015, s. 130–138

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

17

Start page:

235

End page:

261

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116084 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2019.07

Source:

IH PAN, sygn. B.155/17 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/17 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information