Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Ochrona ojczystego krajobrazu jako obowiązek patriotyczny

Twórca:

Wojciechowski, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Tytuł publikacji grupowej:

Integralna Ochrona Przyrody

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na 373-374 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Fischer Z., Magomedow M. R. 2004. Ekologia - krajobraz - energia. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 250.
Janecki J., Borkowski Z. (red.) Krajobraz i ogród wiejski, T. 1: Nowe idee i metody w architekturze krajobrazu, T. 2: Tradycje a współczesny krajobraz wsi polskiej, T. 3: Przyrodniczy i kulturowy krajobraz wiejski. Wydawnictwo KUL, Lublin.
Janecki J.1996. Ochrona krajobrazu z elementami kształtowania. W: Olaczek R. (red.) 1996. Ochrona przyrody w Polsce. LOP, Warszawa, s. 126-145.
Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, s. 440.
Kozłowski S. (red.) 2006. Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Studia nad Zrównoważonym Rozwojem T. II, KOS KUL JPII, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa, s. 429.
Kozłowski S. 1980. Ochrona krajobrazu. Poradnik ochrony przyrody. Wyd. Liga Ochr. Przyr. Warszawa, s. 112.
Kucharczyk M. (red.) 2004. Współczesne problemy ochrony krajobrazu. Zarząd Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Lublin, s. 295.
Lenart M., Michałowski A.(red.) [b.d.]. Krajobraz Polski. Nasze dziedzictwo i obowiązek. PHU Media Corporation Sp. z o.o., Warszawa, s. 295.
Matuszkiewicz J. M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski (= Prace Geograficzne 158), Warszawa: IGiPZ PAN.
Michalczyk J. (red.) 2006. Człowiek a środowisko. Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lublin, s. 199.
Mirek Z. 2002. Krajobraz kulturowy jako środowisko życia. W: Grzegorczyk M., Perzanowska J., Kijas Z., Mirek Z. (red.) Mówić o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody. IOP PAN, ISF, IB PAN, Kraków, s. 199-215.
Pol W. 1888. Pieśń o ziemi naszej. Nakład J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, Kraków, s. 63.
Richling A. 1992. Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa, ss. 264.
Rucka M. 2003. Zdążyć przed zachodem słońca, czyli wędrówki po izbicy i jej okolicach. Izbica.
Solon J. 2003. Różnorosność ponadgatunkowa - krajobrazy. W: Andrzejewski R., Weigle A. (red.) Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 155-159.
Sulimierski, F., Chlebowski, B. and Walewski, W. (red.) 1880–1902. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15, Druk "Wieku", Warszawa.
Szafer W. 1972. Podstawy geobotaniczne podziału Polski. W: Szata roślinna Polski. (W. Szafer, K. Zarzycki red.). T. II. PWN, Warszawa.
Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekofizjograficznych. PWRiL, Warszawa.
Zachara J., Maciążek J. (red.) 2001. Rozejrzyj się wokół swojego domu. Seria: Edukacja bioregionalna, Stowarzyszenie "Olszówka", Bielsko-Biała, s. 68.
Żarska B. 2003. Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 239.

Strona pocz.:

363

Strona końc.:

374

Szczegółowy typ zasobu:

Rozdział

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:122784

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

7

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/140676

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji