RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Przyrodnicza wartość dużych rzek i ich dolin w Polsce w świetle badań ornitologicznych ; Nature conservation in large river valleys of Poland: an ornithological outlook

Creator:

Tomiałojć, Ludwik (1939– ) ; Dyrcz, Andrzej

Date issued/created:

1993

Resource type:

Text

Group publication title:

Nature and environment conservation in the lowland river valleys of Poland

Contributor:

Polish Academy of Sciences. Committee for Nature Conservation

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 35-36 ; ISBN 83-901-236-0-6

Type of object:

Book/Chapter

References:

Aulak W. 1967. Estimation of small mammal density in three forest biotopes. Ekol. Pol. A 15: 755-778.
Bednorz J. 1976. Ptaki wodne i błotne zagospodarowanych łąk zalewowych w dolinie Warty koło Poznania. Zesz. Nauk. UAM, Zool. s. 1-78.
Czapulak A., Stawarczyk T. 1988. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1985-1987. Ptaki Śląska 6: 22-39.
Czarnecki Z. 1975. Studia nad znakowanymi populacjami ptaków gnieżdżących się w wiklinach nadrzecznych. Acta Orn. 15: 1-79.
Dyrcz A. 1989. Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków w Polsce. Przegl. Zool. 33: 417-437.
Dyrcz A, Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991 . Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
Dyrcz A., Okulewicz J., Tomiałojć L., Witkowski J. 1972. Ornitofauna lęgowa Bagien Biebrzańskich i terenów przyległych. Acta Orn. 13: 343-422.
Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J., Jesionowski J., Nawrocki P., Winiecki A. 1984. Ptaki torfowisk niskich Kotliny Biebrzańskiej. Acta Orn. 20: 1—108.
Dyrcz A., Okulewicz J., Witkowski J. 1985. Bird communities on natural eutrophic fen mires in the Biebrza river valley, NE Poland. Vogelwarte 33: 26-52.
Dyrcz A., Tomiałojć L. 1967. Obserwacje ornitologiczne nad dolnym Bugiem. Acta Orn. 10: 45–50.
Dyrcz A., Tomiałojć L. 1969. Ornitologiczne motywy ochrony bagien biebrzańskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 25, 4: 38-42.
Galon R. 1948. Monografia doliny Odry. W: Monografia Odry. Instytut Zachodni, Poznań.
Galon R. (red.). 1958. Wydmy śródlądowe Polski. Warszawa.
Gloger C. L. 1833. Schlesiens Wirbelthier-Fauna. Breslau.
Głowaciński Z. 1975. Ptaki Puszczy Niepołomickiej (studium faunistyczno-ekologiczne)— Birds of the Niepołomice Forest (a faunistic-ecological study). Acta zooI. cracov. 20, 1: 1—87.
Imboden C. 1987. Riverine forests in Europe - status and conservation. Intern. Council Bird Protection, Cambridge.
Jasnowska J. 1992. Przyrodnicze wartości projektowanego polsko-niemieckiego parku narodowego Dolina Dolnej Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48: 42-53.
Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis, 1, 3: 193-209.
Kajak Z. 1991. Walory przyrodnicze i rekreacyjne doliny Wisły z punktu widzenia potrzeby utworzenia Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego. Gosp. Wodna 1, 505: 19-20.
Kaluza A. 1814. Ornitologia silesiaca. Breslau.
Klafs G., Stübs J. (red.). 1979. Die Vogelwelt Mecklenburgs. Jena.
Kollibay P. 1906. Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau.
Kornaś J. 1972. Wpływ człowieka i jego gospodarki na szatę roślinną Polski - flora synantropijna. W: Szata roślinna Polski. I. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). PWN, Warszawa, s. 95-128.
Kot H., Zyska P., Dombrowski A. 1987. Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych w Polsce w styczniu 1985. Not. Orn. 28, 1-4: 17-48.
Lewartowski Z., Piotrowska M. 1987. Zgrupowania ptaków lęgowych w dolinie Narwi. Acta Orn. 23: 215-272.
Luniak M. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Orn. 13: 17–113.
Luniak M., Jabłoński P., Marczak P. 1986. Ptaki Parku Łazienki Królewskie (Warszawa) w latach 1954-1984. Acta Orn. 22: 23-50.
Maleczyński K. 1960. Śląsk w epoce feudalnej. Historia Śląska I. Wrocław.
Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd litosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3: Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis 5/1: 3-66.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1972. Zespoły leśne i zaroślowe. W: Szata roślinna Polski. I. W. Szafer, K. Zarzycki (red.). PWN, Warszawa.
Olaczek R. 1976. Zmiany w szacie roślinnej Polski od połowy XIX wieku do lat bieżących. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 177: 369-408.
Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin.
Ralska-Jasiewiczowa M. 1982. Prehistoric man and natural vegetation: the usefullness of pollen evidence in interpretation of man-made changes. Memorabilia Zool. 37: 31-45.
Reichholf J. H. 1987. Composition of bird fauna in riverine forests. In: Riverine forest in Europe: status and conservation. C. Imboden (ed.). ICBP. Camebridge, p. 16-21.
Strawiński S. 1963. Ptaki podmiejskich zadrzewień Torunia. Stud. Soc. Sc. Tor., Sec. Zool., 7, 5: 1-25.
Succow M. 1991. Unbekanntes Deutschland - Naturlandschaften zwischen Rügen und Rhön. Naturschutz Heute 2: 26-37.
Tomiałojć L. 1974. Charakterystyka ilościowa lęgowej i zimującej awifauny lasów okolic Legnicy (Śląsk Dolny) The quantitative analysis of the breeding and winter awifauna of the forestsin the vicinity of Legnica (Lower Silesia). Acta Orn. 14, 4: 59—97.
Tomiałojć L. 1987. Breeding waders in Poland - their past and present status. Wader Study Group Bull. 51: 38-41.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa.
Tomiałojć L., Profus P. 1977. Comparative analysis of breeding bird communities in two parks of Wrocław and in an adjacent Querco-Carpinetum forest. Acta Orn. 16: 117-177.
Tomiałojć L., Wesołowski T. 1990. Bird communities of the pimaeval temperate forest of Białowieża, Poland. In: Biogeography and ecology of forest bird communities. A. Keast (ed.). The Hague, p. 141-165.
Tomiałojć L., Wesołowski T., Walankiewicz W. 1984. Breeding bird community of the primaeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland). Acta Orn. 20: 241-310.
Walczak W. 1970. Obszar przedsudecki. PWN, Warszawa.
Wesołowski T. 1987. Riverine forests in Poland and the German Democratic Republic - their status and avifauna. In: Riverine forests in Europe - status and conservation. C. Imboden (ed.). ICBP, Cambridge, p. 48-54.
Wesołowski T., Głażewska E., Głażewski L., Nawrocka B., Nawrocki P., Okońska K. 1984. Rozmieszczenie i liczebność ptaków siewkowatych, mew i rybitw gniazdujących na wyspach Wisły środkowej. Acta Orn. 20: 159-185.
Winiecki A. (red.) 1992. Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM, Poznań 1: 1-122.

Start page:

13

End page:

38

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117119

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. II 6097, II 6098, II 6099

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 13, 2020

Number of object content downloads / hits:

76

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/142953

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information