RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Makrofauna denna zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1965-1969 ; Bottom macrofauna in the Goczałkowice dam reservoir in the years 1965-1969

Creator:

Krzyżanek, Edward

Date issued/created:

1973

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 196

Type of object:

Journal/Article

References:

Grzybowska B. 1957. Sprawozdanie z badań larw ochotkowatych (Tendipedidae) w zbiorniku Goczałkowickim. Sprawozdanie z badań hydrobiologicznych zbiornika Goczałkowice (maszynopis).
Joffe C. 1965. Formirovanie donnoj fauny vodochranilišč SSSR i opyt klasyfikacii. Izd. Gosud. Nauč. Isled. Inst. Ozier i Rečnego Ryb. Chozjaj.. 50: 341-381.
Krzyżanek E. 1965. Larwy ochotkowatych zbiornika Goczałkowickiego w 1961 roku - Die Tendipediden des Staubeckens von Goczałkowice. Acta Hydrobiol. 7, 4: 363-381.
Krzyżanek E. 1966a. Tendipedidae wybranego stanowiska w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach - Verändlichkeit in der Besiedlungsdichte der Tendipediden an einer Untersuchungsstelle im Staubecken von Goczałkowice. Acta Hydrobiol. 8: 17-24.
Krzyżanek E. 1966b. Występowanie szczeżui wielkiej (Anodonta cellensis) w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach. Wszechświat 11: 279-280.
Krzyżanek E. 1970. Kształtowanie się fauny dennej w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach - Formation of bottom fauna in the Goczałkowice dam reservoir. Acta Hydrobiol. 12: 399-421.
Kuflikowski T. 1968. Zarastanie zbiornika w Goczałkowicach w latach 1964-1966 - Vegetation of the Goczałkowice dam reservoir in the years 1964-1966. Acta Hydrobiol. 10: 163-178.
Kysela A. 1957. Fauna denna zbiornika Goczałkowickiego i występowanie komarów w jego okolicy w r. 1956. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem. Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr.Wód przed Zanieczyszcz., 8: 77-85.
Kysela A. 1958a. Fauna denna zbiornika wodnego w Goczałkowicach i jego zlewni w 1957 r. Kom. Spr. Górnośl. Okr. Przem., Kom. Spr. Gosp. Wod. i Ochr. Wód przed zanieczyszcz., 19: 21-31.
Kysela A. 1958b. Kształtowanie się bentosu na Zbiorniku Goczałkowickim w pierwszych latach jego istnienia. Streszczenia referatów IV Zj. Hydrobiologów Pol., Kraków, 40-42.
Morduchaj-Boltovskij F. D. 1961. Proces formirovania donnoj fauny w Gorkovskom i Kujbyševskom vodochraniliščaach. Trudy Inst. Biol. Vodochr., 4, 7: 49-177.
Zaćwilichowska K. 1965a. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1958-1959. Acta Hydrobiol. 7, 1: 83-97.
Zaćwilichowska K. 1965b. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w 1960 r. Acta Hydrobiol. 7, 155-165.
Zaćwilichowska K. 1965c. Bentos strefy głębinowej Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1959-1960. Acta Hydrobiol. 7, 167-178.
Zelinka M. 1962. Vztah zoobentosu Moravskych udolnich nadrzi k chemizmu vody. Vys. Školy Chem.-Technol. v Praze, 6.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 15

Issue:

2

Start page:

189

End page:

196

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123663

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information