RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Wstępne badania małży zbiornika zaporowego w Goczałkowicach ; Preliminary investigations on bivalves Bivalvia of the dam reservoir at Goczałkowice

Creator:

Krzyżanek, Edward

Date issued/created:

1976

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 72-73

Type of object:

Journal/Article

References:

Bervald E. A. 1971. Biologičeskie metodiki umenšenija čislennosti gidrobiontov v vodonapornych kanalach. In: Metodiki issledovania toksičnosti na vodojemach. Nauka, 232-236.
Castagnolo L., Oreschia P., Renzoni A. 1972. Segnalazione di Cercaria duplicata von Baer, 1827 in Anodonta cygnea L. del Lago Trasimeno. Riv. Idrobiol. 11: 66-77.
Krzyżanek E. 1965. Larwy ochotkowatych zbiornika Goczałkowickiego w 1961 roku - Die Tendipediden des Staubeckens von Goczałkowice. Acta Hydrobiol. 7, 4: 363-381.
Krzyżanek E. 1966a. Tendipedidae wybranego stanowiska w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach - Verändlichkeit in der Besiedlungsdichte der Tendipediden an einer Untersuchungsstelle im Staubecken von Goczałkowice. Acta Hydrobiol. 8: 17-24.
Krzyżanek E. 1966b. Występowanie szczeżui wielkiej (Anodonta cellensis) w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach. Wszechświat 11: 279-280.
Krzyżanek E. 1970. Kształtowanie się fauny dennej w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach - Formation of bottom fauna in the Goczałkowice dam reservoir. Acta Hydrobiol. 12: 399-421.
Krzyżanek E. 1973. Makrofauna denna zbiornika zaporowego w Goczałkowicach w latach 1965-1969 - Bottom macrofauna in the Goczałkowice dam reservoir in the years 1965-1969. Acta Hydrobiol. 15: 189-196.
Politechnika Śląska. Zakład Badań Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Gliwicach. 1956. Zbiór prac dotyczących topografii, parametrów, hydrochemii i hydrobiologii zbiornika wodnego w Goczałkowicach (maszynopis - manuscript).
Stańczykowska A. 1968. Możliwości filtracyjne populacji Dreissena polymorpha Pall. w różnych jeziorach jako czynnik wpływający na obieg materii w jeziorze. Ekol. Pol. B, 14: 265-269.
Strzelecki J. Okrzemki na muszlach małży w zbiorniku zaporowym w Goczałkowicach (maszynopis - manuscript).
Widuto J., Kompowski A. 1968. Badania nad ekologią małżów z rodziny Unionidae w Jeziorze Kortowskim. Zesz. Nauk. W. S. R. w Olsztynie 24: 479-497.
Wiśniewski R. 1973. Zastosowanie metody nurkowania swobodnego w badaniach hydrobiologicznych. 9 Zjazd Hydrobiol. Pol. w Poznaniu. Streszcz. Ref. 135-156.
Zaćwilichowska K. 1965a. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1958-1959. Acta Hydrobiol. 7, 1: 83-97.
Zaćwilichowska K. 1965b. Bentos obrzeża Zbiornika Goczałkowickiego w 1960 r. Acta Hydrobiol. 7, 155-165.
Zaćwilichowska K. 1965c. Bentos strefy głębinowej Zbiornika Goczałkowickiego w latach 1959-1960. Acta Hydrobiol. 7, 167-178.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 18

Issue:

1

Start page:

61

End page:

73

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125273

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information