Obiekt

Brak tytułu

Typ zasobu:

Fotografia naukowa

Opis obiektu:

Zdjęcie z serii: Osada somonowa ; Podseria: Centrum handlowe w somonie - Zaopatrzenie ludności w systemie zcentralizowanej gospodarki komunistycznej wszędzie było niedostateczne. W czasach socjalizmu realnego państwową sieć handlową uzupełniała wówczas inicjatywa prywatna. Nie była ona jednak dostatecznie sprawna, wskutek czego rozwinął się system wymiany dóbr między miastem i wsią obejmujący sieć związków krewniaczych i przyjacielskich. Polegał on na dostarczaniu mięsa z jednej strony i artykułów przemysłowych z drugiej, co odbywało się w ramach tradycyjnej relacji wzajemnego obdarowywania się z okazji składanych sobie wizyt. Każda strona zawczasu przygotowywała w tym celu zapas poszukiwanych artykułów. W miastach funkcjonowały też bazary, które łączyły na zasadzie rynkowej miasto i wieś, ściągając nawet dobra importowane z zagranicy

Czasopismo/Seria/cykl:

Badania etnograficzne PAN w Mongolii ; Seria: Osada somonowa

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji