RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The effect of suspended materials on the zooplankton I. Natural environments

Creator:

Żurek, Roman

Date issued/created:

1980

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 468-471

Type of object:

Journal/Article

References:

Äberg B., Rodhe W. 1942. Über die Milieufaktoren in einigen südswedischen Seen. Symb. Bot. Upsal., 5, 256.
Beauchamp P. 1907. Morphologie et variations de l'appareil rotateur dans la série des Rotifères. Arch. Zool. Exper. et Gen., 4, 1—29.
Behning A. 1929. Das Leben der Volga, zugleich eine Einführung zur Flussbiologie. Binnengewässer, 5.
Berner L. Μ. 1951. Limnology of the lower Missouri river. Ecology 32, 1—12.
Bombówna Μ. 1975. Zasobność rzek karpackich a zagospodarowanie zlewni — Nutrient content in the Carpathian rivers and the management of catchment basin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 162, 266—279.
Boratyński K., Wilk K. 1963. Nowa metoda analizy frakcjonowanej związków próchniczych w glebach mineralnych — Neue Methode der Fraktionanalyse des Humus der Mineralböden. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 40a, 157—169.
Chan D. V. 1951. K voprosu o svjazi organičeskogo veščestva s mineralami počvy. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 81, 461—464.
Domańska R. 1958. Omówienie badań fizyko-chemicznych wody rzeki Wisły i jej dopływów na odcinku Wisła Czarne — Wisła Strumień. Biul. Komitetu dla Spraw GOP, 19, 75—88.
Dumont H. J. 1977. Biotic factors in the population dynamics of rotifers. Arch. Hydrobiol., Beih. 8, 98—122.
Dunstall T. G., Nalewajko C. 1975. Extracellular release in planktonic bacteria. Verh. Inst. Ver. Limnol., 19, 2643—2649.
Fogg G. E., Nalewajko C., Watt W. D. 1965. Extracellular products of phytoplankton photosynthesis. Proc. Roy. Soc., 162 B, 517—534.
Gaevskaja N. S. 1949. O pičšsevoj elektivnosti u životnych filtratov. Trudy Vsesojuz. Gidrobiol. Obšč., 1, 159—174.
Gliwicz Z. Μ. 1969. Studies on the feeding of pelagic zooplankton in lakes with varying trophy. Ekol. Pol., A, 17, 663—708.
Hallebust J. A. 1974. Extracellular products (in: W. D. P. Stewart (ed.) — Algal physiology and biochemistry). Oxford, B. H. Blackwell.
Harris R. H., Mitchell R. 1973. The role of polymers in microbial aggregation. Ann. Rev. Microbiol., 27, 27—50.
Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B. 1976. Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków. Warszawa, „Arkady".
Ivanova Μ. B. 1966. O nekotorych količestvennych zakonomernostiach filtracji Cladocera. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 170, 724—726.
Jones K., Stewart W. D. P. 1969. Nitrogen turnover in marine and brackish habitats: IV. Uptake of the extracellular products of the nitrogen fixing alga Calothrix scapulorum. J. Mar. Biol., Ass. U. K., 49, 701—716.
Krzanowski W. 1965. The zooplankton of the dam reservoirs at Rożnów and Czchów. Kom. Zagosp. Ziem Górskich, 11, 265—279.
Łakomiec I. 1975. Aminokwasy i grupy funkcyjne w cząsteczkach fulwokwasów — Amino acids and functional groups in molecules of fulvic acids. Roczn. Nauk Roln., A, 101, 123—141.
Nalewajko C. 1966. Photosynthesis and excretion in various planktonic algae. Limnol. Oceanogr., 11, 1—10.
Nalewajko C., Lean D. R. S. 1972. Growth and excretion in planktonic algae and bacteria. J. Phycol., 8, 361—366.
Nalewajko C., Dunstall T. G., Shear H. 1976. Kinetics of extracellular release in axenic algae and mixed algal: bacterial cultures; significance in estimation of total (gross) phytoplankton excretion rates. J. Phycol., 12, 1—5.
Paggi J. C., Paggi S. J. 1974. Primeros estudios el zooplancton de las aguas loticas del Parana medio — First studies on the zooplankton of the lotic waters of the Middle Parana River basin. Physis, B, 33 (86), 91—114.
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 7, 27—60.
Pasternak K. 1965. Gleby stawowe wytworzone z utworów pyłowych, Acta Hydrobiol., 7, 1, 1—26.
Pasternak K. 1971. Fizjografia i charakter podłoża zlewni potoków Polskich Tatr Wysokich — The physiography and character of the substratum of the drainage areas streams of the Polish High Tatra Mts. Acta Hydrobiol. 13, 363—378.
Pasternak K., Cyberski J. 1975. Analiza składu granulometrycznego zawiesin wód rzek karpackich na tle jakości podłoża ich zlewni — Analysis of the grain composition of suspensions in the water of the Carpathian rivers against the background of the quality of substratum in their catchment areas. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 162, 333—335.
Pejler B. 1965. Regional — ecological studies of Swedish fresh-water zooplankton. Zool. Bidrag, 36, 408—515.
Pourriot R. 1965. Recherches sur l'écologie des Rotifères — Vie et Milieu, Suppl., 21.
Punzet J. 1975. Hydrologia rzek karpackich i jej związki z gospodarką wodną terenów górskich — Hydrology of the Carpathian rivers and its connection with the water control and management in mountain regions. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 162, 255—263.
Remane A. 1932. Netzfilter- und Strudelfilterapparate bei Rädertieren. Kleinere Notizen niedere Würmer. Zool. Anz., 100, 326—332.
Robinson Μ. 1957. The effects of suspended materials on the reproductive rate of Daphnia magna. Publ. Inst. Mar. Sci. Univ. Tex., 4, 265—277.
Rylov V. Μ. 1940. Ob otricatel'nom značenii mineral'nogo sestona v pitanii nekotorych planktičeskich Entomostraca v uslovijach rečnego tečenija. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 29, 522—524.
Sabaneeff P. 1956. Über das Zooplankton der Weser. Ber. Limnol. Fluss Freudenthal, 7, 28—42.
Saunders G. W., Coffman W. P., Michael R. G., Krishnaswamy S. 1975. Photosynthesis and extracellular release in ponds of south India. Verh. Int. Ver. Limnol., 19, 2309—2314.
Siemińska J. 1952. Plankton zaporowego jeziora w Rożnowie — The plankton of the artificial lake at the Rożnów dam. Mem. Acad. Pol. Scie. et Lettres, 18.
Smagowicz K. 1963. Zooplankton zbiornika zaporowego w Porąbce — Zooplankton in the Porąbka dam reservoir. Acta Hydrobiol., 5, 147—158.
Starmach K. 1956. Rybacka i biologiczna charakterystyka rzek — Characteristic of rivers from biological and fishery point of view. Pol. Arch. Hydrobiol., 3, 307— 332.
Starzykowa K. 1972. Badania hydrobiologiczne w zbiornikach zaporowych w Polsce — Hydrobiological investigations in dam reservoirs of Poland. Przegl. Zool., 16, 151—160.
Starzykowa K. 1973. Development of zooplankton in dam reservoirs in Przeczyce and Myczkowce. Zesz. Nauk. Univ. Jagiell., 132, 117—125.
Stephan H. 1953. Seefischerei und Hochwasser. Der Einfluss von anorganischen Schwebstoffen auf Cladoceren und Copepoden. Diss. Naturw. Fak. München.
Strzałkowski A., Śliżyński A. 1978. Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów. Poznań, PWN.
Thienemann A. 1911. Hydrobiologische und fischereiliche Untersuchungen an den westfälichen Talsperren. Landwirtschaftl. Jb., 41, 535—716.
Tilzer Μ.Μ., Goldman C. R., Richards R. C., Wrigley R. C. 1976. Influence of sediment inflow on phytoplankton primary productivity in Lake Tahoe (California — Nevada). Int. Rev. ges. Hydrobiol., 61, 169—181.
Tokarski J. 1954. Zagadnienie koloidów glebowych. Post. Nauk Roln., 5 (29), 41— 78.
Tomlison G. A., Campbell J. J. R. 1963. Patterns of oxidative assimilation in strains of Pseudomonas and Achromobacter. J. Bacteriol., 86, 834—844.
Tracz Μ. 1958. Omówienie badań fizyko-chemicznych wody zbiornika w Goczałkowicach i jego bezpośrednich dopływów. Biul. Komitetu dla Spraw GOP, 19, 57—71.
Wetzel R. G. 1969. Factors influencing photosynthesis and excretion of dissolved organic matter by aquatic macrophytes in hard water lakes. Verh. Int. Ver. Limnol., 17, 72—85.
Wilkinson J. F. 1958. The extracellular polysaccharides of bacteria. Bact. Rev., 22, 46—73.
Williams L. C. 1966. Dominant planktonic rotifers of major waterways of the United States. Limnol. Oceanogr., 11, 83—91.
Włodek J. Μ. 1961. Obliczanie mnożników Gaussa dla celów doświadczalnictwa rolniczego — The calculation of Gauss's mutipliers for agricultural experimentation purposes. Post. Nauk Roln., 3 (69), 68—82.
Wróbel S. 1958. Badania nad tworzeniem się osadów dennych w zbiorniku w Goczałkowicach. Biul. Komitetu dla Spraw GOP, 19, 43—46.
Wróbel S. 1969. Zbiorniki zaporowe w Karpatach Zachodnich. Tatrzańska Sesja Naukowa, Zakopane—Kraków, Referaty, s. 81.
Wróbel S. 1971. Production of basic communities in ponds with mineral fertilization ponds, fertilization and description. Pol. Arch. Hydrobiol., 18, 167—173.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 22

Issue:

4

Start page:

449

End page:

471

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:206855

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information