Obiekt

Tytuł: Marketyzacja handlowa na obszarach wiejskich województwa łódzkiego = Commercial marketing in rural areas of the Łódzkie Voivodship

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 55

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Ostatnie lata to okres stopniowego wkraczania procesu marketyzacji handlowej na obszary wiejskie w Polsce. Artykuł ma na celu identyfikację i określenie przyczyn rozwoju tego procesu. Marketyzacja handlowa czyli ekspansja sieci handlowych sklepów wielkopowierzchniowych w znaczący sposób wpływa na przestrzeń handlową obszarów wiejskich. Sieci handlowe (zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym) wprowadzają nową jakość handlową, która w rezultacie wpływa na zmiany przestrzenne, funkcjonalne i społeczne na terenach wiejskich. W dalszej części artykułu zaprezentowano przestrzenny obraz procesu marketyzacji na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Ponadto podjęto próbę określenia wpływu tego procesu na zachowania konsumpcyjne mieszkańców wsi.

Bibliografia:

CBOS, 2011, Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, www.cbos.pl (08.07.2019).
Ciechomski W., 2010, Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Czapiewska G., 2016, Ocena trendów rozwoju obszarów wiejskich Pomorza w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 37-53. https://doi.org/10.7163/SOW.42.3
Domański T., 2018, Strategie zagranicznych sieci handlowych FMCG na polskim rynku, Handel Wewnętrzny, 5, 376, s. 34-43.
Fic D., Szudra P., 2006, Analiza tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce - doświadczenia europejskie jako źródło wiedzy dla polityki ekonomicznej, [w:] K. Włodarczyk-Śpiewak (red.), Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Gosik B., 2014, Wpływ wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na upadłość firm handlowo-usługowych na przykładzie Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim, [w:] H. Chłodnicka, G. Zimon (red.), Predykcja upadłości w obecnych warunkach gospodarczych, Rzeszów, s. 141-152.
Gosik B., 2015, Centra dystrybucyjne sieci handlowych w procesie marketyzacji handlu, [w:] D. Zimon (red.), Logistyka stosowana, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 77-87.
Gosik B., 2016, Wpływ międzynarodowych sieci na przekształcenia handlu detalicznego w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30, 1, s.109-123.
Gosik B., 2017, Marketyzacja handlowa a zachowania konsumpcyjne mieszkańców małych miast, Przegląd Nauk Ekonomicznych, 26, s. 53-64.
Gosik B., 2018, Marketyzacja usług w małych miastach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 19, 3, s. 315-329. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0071
Kaczmarek T., 2011, Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, s. 67-83.
Kieżel E., 2003, Zachowania Konsumentów - determinanty, racjonalność, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
Kłosiewicz-Górecka U., 2007, Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Kłosiewicz-Górecka U., 2011, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze handlu zagranicznego w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce 2009-2011, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 126-143.
Kondej A., 2019, Transformacja handlu detalicznego Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce po 1989 roku, Annales. Ethic in Economic Life, 22, 1, s. 85-101. https://doi.org/10.18778/1899-2226.22.1.05
Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Gębski, J., 2011, Handel detaliczny żywnością w Polsce, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
Marketingowy ranking sieci detalicznych, 2016, Kondej Marketing, http://www.kondejmarketing.com (06.06.2019).
Młodzik E., 2015, Założenia koncepcji New Public Management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 858, s. 185-193. https://doi.org/10.18276/wpe.2015.11-17
Musialik G., Musialik R., 2013, Związek sektora publicznego i rynkowego w koncepcji New Public Management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 156, s. 293-301.
Peter J.P., Olson J.C., 2002, Consumer Behavior and Marketing Strategy, Irwin-McGraw-Hill, Boston.
Pohorille M., 1980, Mechanizm i kierunki zmian w konsumpcji społeczeństwa polskiego, [w:] J. Lewandowski, J.J. Wiatr (red.), Systemy wartości a wzory konsumpcji społeczeństwa polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Sławińska M., Mikołajczyk J., 2003, Transformacja sektora handlu w Polsce, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 147-163.
Szulce H., 1998, Struktury i strategie w handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

55

Strona pocz.:

69

Strona końc.:

81

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:135356 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.55.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji