Object

Title: Opis miasta Szczecina, Paul Friedeborn, oprac. i przekł. Agnieszka Borysowska, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, red. Roman Krzywy i in., t. XXVIII, Warszawa 2016 : [recenzja]

Creator:

Klonder, Andrzej

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 2

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Basilius Plinius. 1997. Bazilija Plinija slavas dziesma Rigai 1595, Riga
Iwańczak Wojciech. 2010. Obraz miasta w kartografii z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński i in., Warszawa, s. 195–202
Łącznowolski Jakub. 2013. Nowe zwierciadło modzie dzisiejszego stroju akomodowane, oprac. P. Borek, E. Wrona, Biblioteka dawnej literatury popularnej i okolicznościowej, t. XII,Warszawa

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

2

Start page:

254

End page:

256

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:140047 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information