RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Współzależność między dnem i wodą w stawach ; Gegenseitige Abhängigkeit von Boden und Wasser in Teichen

Creator:

Wróbel, Stanisław

Date issued/created:

1960

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 122-124

Type of object:

Journal/Article

References:

Andrjuščenko O. N., Paśin V. J., Dunko N. A. 1958. Estestvennoistoričeskie uslovia rybopitomnikov Bielorussi. Gidrobiol. issled. na rybovodnych prudach BSSR. 1, 37—53.
Bombówna Μ. 1957. Tworzenie się osadów dennych w stawach rybnych. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 4, 111—126.
Breest F. 1921. Studien über die Phosphorsäure in Boden und in Wasser. Intern. Mitt. Bodenkunde. 11, 111—116.
Breest F. 1925. Uber die Beziehungen zwischen Teichwasser, Teichschlamm und Teichuntergrund. Arch. f. Hydrobiol. 15, 422—454.
Brook A. J., Holden A. V. 1957. Fertilization experiments in Scottish freshwater lochs. I. Loch Kinardochy. Freshwater and Salmon Fish. Res., 17.
Chmeleva N. N. 1959. Opyt primenenija radioaktivnogo fosfora (P32) pri izučenii mineralnogo udobrenia prudov. Tr. VI soveščanija po problemam biologii vnutrennich vod. Moskva-Leningrad. Izdat. Akad. Nauk SSSR. 41—47.
Cronheim, Czensny R. 1919. Bodenuntersuchungen. Zeitschr. f. Fischerei. 20, 22—37.
Czensny R. 1919. Chemische Untersuchungen des Teichwassers. Zeitschr. f. Fischerei. 20. 60—132.
Czensny R. 1953. Humusbestimmung im Schlamm. Zeitschr. f. Fischerei u. deren Hilfswiss., 1, 3/4, 247—252.
Czensny R. 1953. Untersuchung und Beurteilung von See- und Teichschlamm. Vom Wasser. 20. 168—184.
Demoll R. 1925. Teichdüngung. Im Demoll-Maier: Handbuch der Binnenfischerei Mittel-Europas. 4, 53—160.
Gawerecki Z., Kohn A. 1860. Polskie Gospodarstwo Stawowe. Warszawa. Nakł. S. H. Merzbacha Księgarza.
Górski Μ., Królikowski L. 1952. Zawartość związków próchnicznych w zależności od uprawy. Roczn. Glebozn., 2, 20—27.
Höll K., 1951. Über den Kaliumgehalt der Gewässer. Verhandl. Intern. Ver. theoret. angew. Limnol. 11, 137—143.
Kajak Z. 1958. W sprawie badań warunków życiowych bentosu. Ekologia Polska, Ser. B, 4, 3, 189—201.
Kluk K. 1780. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie krayowych Historyi Naturalney początki i gospodarstwo. T. III. O Gadzie i Rybach. Warszawa.
Klust G., Mann H. 1954. Experimentale Untersuchungen über den Zelluloseabbau im Wasser. Vom Wasser, 21, 100—109.
Klust G., Mann H. 1955. Untersuchungen über den Einfluss chemischer Faktoren auf den Zelluloseabbau im Wasser. Arch. f. Fischereiwiss., 5/6, 249—275.
Lantsch C. 1925. Der Boden der Wielenbacher Teiche. Arch. f. Hydrobiol. 15, 406—411.
Mehring H. 1925. Karpfenzucht. Bearbeitung des Teichbodens. Handbuch der Binnenfischerei Mittel-Europas. 4, 402—406.
Movčan V. A. 1955. Kompleksnaja intensyfikacja i eksperimentalnoekologičeskie raboty v prudovom rybovodstwie. Vopr. Prud. Rybov. Choz. USSR, Kiev, 3—36.
Müller W. 1959. Bemerkungen zur Methodik der pH- Untersuchungswesen, 5, 2, 132—140.
Nemec A., Fastrowa J. 1941. Die Nährstoffgehalte der Teichwasser und Teichboden in Beziehung zu den natürlichen Zuwächsen der Teiche. Zeitschr. f. Fischerei, 39, 489—518.
Ohle W. 1937. Kolloidgehalte als Nährstoffregulatoren der Gewässer. Die Naturwissenschaft, 29, 471—474.
Pasternak K. 1958. Wpływ różnych materiałów glebowych dna stawów na skład chemiczny wody. Biul. Zakł. Biol. Stawów PAN., 7, 27—60.
Piper C. S. 1957. Analiza gleby i roślin. Warszawa. PWN.
Przyłęcki H. 1954. Badanie wody, ścieków, osadów i gazów w zakresie techniki sanitarnej. Warszawa. Państw. Wyd. Techn. Przyrodniczo-Genetyczna Klasyfikacja Gleb Polski PTG. Roczn. Nauk Roln., 74 D, 38—41.
Rodina A. G. 1958. Mikroorganizmy i povysenie ryboproduktyvnych prudov. Izdat. Akad. Nauk SSR. Moskwa-Leningrad.
Rodina A. G. 1959 Mikrobiologia udobrennych prudov. Tr. VI sovieščanija po problemam biologii vnutrcnnich vod. Izdat. Akad. Nauk SSSR. Moskwa-Leningrad. 17—28.
Schäperclaus W. 1955. Bedeutung und Behandlung des Teichbodens in der Karpfenteichwirtschaft. Deutsche Fischerei-Ztg., 7, 212—217, 8. 243—246, 10. 300—306.
Smolian K. 1920. Merkbuch der Binnenfischerei. 2. Berlin. Denter-Nicolas.
Stangenberg Μ. 1938. Warunki produkcji w stawach. Skład chemiczny wody stawów. Rozpr. i Sprawozd., I.B.L.P., Ser. A, 34.
Stangenberg Μ. 1942. Die Produktionsbedingungen in den Teichen. III. Chemische Zusammensetzung der Oberflächenwassers der mit Superphosphat gedüngten und nich gedüngten Karpfenteiche, während der Zuchtsaison. Arch, f. Hydrobiol., 32, 525—572.
Stangenberg Μ. 1949. Nitrogen and carbon in the bottom-deposits and in the soils under carp ponds. Verhandl. Intern. Ver. theoret. angew. Limnol., 10, 422—427.
Starmach K. 1954. O potrzebie szczegółowych badań stawów rybnych. Kosmos, 2 (7), 148—172.
Starmach K. 1955. Metody badania planktonu. P.W.R. i L. Warszawa.
Starmach K. 1956. Staw jako środowisko hodowlane. Hodowla ryb stawowych. P.W.R. i L. Warszawa. 13—79.
Starmach K. 1958. Wydajność stawów nawożonych superfosfatem w Gospodarstwach Doświadczalnych PAN w Ochabach w latach 1952—1956. Biuletyn Zakładu Biologii Stawów PAN. 6. 83—97.
Strzelecki A. 1904. Ryby i ich hodowla. Kraków. Gebethner Wolff.
Strojnowski S. 1609. Opisanie porządku stawowego y przestróg niektórych domowego gospodarstwa. W Krakowie Bazyli Skalski drukował.
Strumieński O. 1573. O sprawie Sypaniu, Wymierzaniu y Rybieniu stawów: także o Przekopach, O ważeniu y prowadzeniu Wody. Książki Wszystkim gospodarzom potrzebne. W Krakowie, Lazarz Andrysowic drukował. (Wyd. F. Kucharzewski, 1897, Nakł. Akad. Umiej.
Ševčenko T. Z. 1939. Materiali meliorativnych spostreżen na rybivodnich stawach. Tr. n. -d. Instytutu Ribn. Gospod. 3, 3—27.
Taylor C. B., 1949. The effect of phosphorus on the decomposition of organic matter in fresh water. Proc. Soc. for App. Bacteriol.
Wattman H. 1936. Jeszcze „nowe kierunki w gospodarstwie stawowym”. Rolnik. Lwów. 9, 133—135. 10, 151—152. 11, 165—166.
Weimann R. 1935. Chemisch-biologische Untersuchungen an einem Teiche. Arch. f. Hydrobiol., 28. 619—658.
Welch P. S. 1952. Limnology. Mc Graw Book Company, INC. New York, Toronto, London.
Vinberg G. G. 1952. Biologičeskie osnovy mineralnogo udobrenia rybovodnych prudov. Uspechi Sovr. Biol. 34. 52—81.
Wróbel S. 1958. Próby wyjaśnienia zmian chemicznych zachodzących w dnie stawów pod wpływem corocznego zimowego osuszania. Biuletyn Zakładu Biologii Stawów PAN. 6. 97—108.
Wróbel S. .1958. Wpływ przecieków przez groble na jakość wody w doprowadzalnikach. Gospod. Rybna. 10, 11, 10—12.
Wunder W., Otermöhl H., Ohle W. 1935. Untersuchungen über die Wirkung von Superphosphat bei der Düngung grosser Karpfenteiche. Zeitschr. f. Fischerei, 33, 555—613.
Wurtz A. 1956. Ertragsteigerung in Teichen mit saurem Boden durch Haferkultur. Deutsche Fischerei-Ztg., 10, 306—313.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 2

Issue:

2

Start page:

69

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:183620

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

ger

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 16, 2021

In our library since:

Apr 16, 2021

Number of object content downloads / hits:

52

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/182584

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information