RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Peregrynacja do Ziemi Świętej – rzecz o motywacji Jana Goryńskiego do odbycia pielgrzymki

Creator:

Ossowska-Kulińska, Katarzyna : Autor ORCID

Date issued/created:

2018

Resource type:

Text

Subtitle:

Meluzyna, Nr 1 (8) (2018) | Rocznik V

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Place of publishing:

Szczecin

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Goryński, J. (rkps BOZ 1202), Peregrynacja do Ziemi Świętej. Rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie. Sygn. 1202.
2. Goryński, J. (1914). Peregrynacja do Ziemi Świętej. W: Dwie peregrynacje z XVI wieku. Wyd. W.T. Baranowski. Prace Komisji do Badań nad Historią Literatury i Oświaty, 1, 263–289.
3. Jaroszewicz, F. (1767). Matka Świętych Polska albo żywot świętych błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek. Kraków: Drukarnia Stanisława Stachowicza.
4. Leovitius, C. (1557). Ephemeridum novum atque insigne opus ab Anno Domini 1556 usq[ue] in 1606 accuratissime supputatum […]. Augustae Vindelicorum.
5. Nakielski, S. (1634). Miechovia sive promptuarium antiquitatum monasterii Michoviensis. Cracoviae: in Officina Francisci Caesarij.
6. Niesiecki, K. (1839). Herbarz polski. T. 4. Wyd. i oprac. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf & Haertel.
7. Orzechowski, S. (1972). Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego. W: idem,Wybór pism. T. 1. Oprac. J. Starnawski. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
8. Polak, A. (1512). Terrae Sanctae et urbis Hierusalem descriptio fratis Anzelmi ordinis Minorum de observantia. W: J. de Stobnica, Introductio in Ptholomei Cosmographiam cum longitudinibus et latitudinibusregionum et civitatum celebriorum. Kraków: druk Floriana Unglera.
9. Polak, A. (1595). Chorografia albo topografia, to jest osobliwe a okólne opisanie Ziemi Świętej […] przetłumaczona przez Andrzeja Rymszę […]. Wilno: Drukarnia Jana Karcana.
10. Radziwiłł, M.K. „Sierotka” (1925). Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584). Oprac. J. Czubek. Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 15 (2), 17–160.
11. Radziwiłł, M.K. „Sierotka” (1962). Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu (1582–1584). Oprac. L. Kukulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
12. Tarnowski, J. (1930). Itinerarium z pobytu w Ziemi Świętej z r. 1518. Oprac. K. Hartleb. Kwartalnik Historyczny, 44 (1/1), 50–56.
13. Tarnowski, J. (2005). Dziennik podróży do Ziemi Świętej z 1518 roku. Przekł. R. Sawa, oprac. i wstęp D. Chemperek. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 49, 183–194.
14. Appold, K.G. (2013). Reformacja. Krótka historia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio.
15. Baranowski, B. (1959–1960). [hasło] Goryński Jan h. Poraj (w. XVI), autor „Peregrynacji do Ziemi Świętej”. W: K. Lepszy (red.), Polski słownik biograficzny. T. 8 (s. 322). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
16. Baranowski, W.T. (1914). Dwie peregrynacje z XVI wieku. W: Prace Komisji do badań nad historią literatury i oświaty. T. 1 (s. 258–262). Warszawa: wyd. z Funduszu im. Adama hr. Krasińskiego.
17. Chachaj, M. (2004). Jana Goryńskiego Peregrynacja do Ziemi Świętej na tle epoki. W: B. Rok, F. Wolański (red.), Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji, Wrocław, 23-24 października 2004 r. (s. 15–28). Wrocław: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
18. Chemperek, D. (2003). Podróż do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” – relacja konwertyty. W: K. Stępnik (red.), Radziwiłłowie. Obrazy literackie. Biografie. Świadectwa Historyczne(s. 39–48). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
19. Chemperek, D. (2005). Wstęp. W: J. Tarnowski, Dziennik podróży do Ziemi Świętej z 1518 roku. Przekł. R. Sawa, oprac. i wstęp D. Chemperek. Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 49, 183–186.
20. Chmiel, A. (ed.) (1904). Album studiosorum Universitatis Cracoviensis. T. 3. Cracovae: Typis Univ. Jagellonicae.
21. Czubek, J. (1925). Wstęp. W: M.K. Radziwiłł, Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582–1584). Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 15 (2), 5–16.
22. Friedlaender, E. (ed.) (1887). Aeltere Universitäts-Matrikeln. I. Universität Frankfurt a. O. T. 1. Leipzig: Verlag von S. Hirzel.
23. Foerstemann, C.E. (ed.) (1841). Album Academiae Vitebergensis ab. a. Ch. 1502 usque ad a. 1602. T. 1. Lipsiae: Academiae Vitebergensis.
24. Hartleb, K. (1930). Najstarszy dziennik podróży do Ziemi Św. i Syrii Jana Tarnowskiego. Kwartalnik Historyczny, 44 (1/1), 26–44.
25. Kowalska, H. [hasło] Tomasz Sobocki H. Doliwa. Pobrane z: http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tomasz-sobocki-h-doliwa-kanclerz (1.04.2018).
26. Manikowska, H. (2008). Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
27. Markiewicz, S. (1982). Protestantyzm. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
28. Oracki, T. (1988). Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. T. 2: L–Ż. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze.
29. Pollak, R. (red.) (1966). Antologia pamiętników polskich XVI wieku. Wybór i oprac. S. Drewniak, M. Kaczmarek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
30. Sołtan, A. (1978). [hasło] Okuń Piotr z Grodziska h. Belina (ok. 1492–1564). W: E. Rostworowski (red.), Polski słownik biograficzny. T. 23 (s. 717–718). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
31. Starowieyski, M. (2010). Przedmowa. W: P. Iwaszkiewicz, Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy Ziemi Świętej IV–VIII w. (s. 5–47). Kraków: Wydawnictwo WAM.
32. Szymusiak, J.M., Starowieyski, M. (red.) (1971). Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
33. Witkowska, A. (1995). Peregrinatio religiosa w średniowiecznej Europie. W: H. Manikowska, H. Zaremska (red.), Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy (s. 9–16). Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Issue:

1

Start page:

4

End page:

15

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:147384 ; 10.18276/me.2018.1-01

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2999 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 3, 2021

In our library since:

Nov 16, 2020

Number of object content downloads / hits:

426

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/183023

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information