RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Skład chemiczny wody rzek i potoków o zlewniach zbudowanych z różnych skał i gleb ; The chemical composition of waters of rivers and streams from drainage areas built of various rocks and soils

Creator:

Pasternak, Kazimierz

Date issued/created:

1968

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 23-25

Type of object:

Journal/Article

References:

Adamczyk B., Tokaj J. 1957. Studia nad glebami górskimi na terenie gromady Sieniawa. Roczn. Glebozn., 6, 163—192.
Alekin O. A. 1956. Podstawy hydrochemii. Warszawa, Wyd. Geol.
Aleksandrowicz S.W., Wilk Z. 1962. Budowa geologiczna i źródła Doliny Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochrona Przyrody, 28, 187—210.
Bailly F. 1963. Methodische Untersuchungen zur K-Freisetzung aus Mineralen. Z. Pfl. Ernähr. Düng., 102, 17—28.
Bolewski A., Turnau-Morawska Μ., 1963. Petrografia. Warszawa, Wyd. Geol.
Bombówna Μ. 1960. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Soły i jej dopływów. Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 175—200.
Bombówna Μ. 1965. Hydrochemical characteristics of the Wielka Puszcza stream. Acta Hydrobiol., 7, suppl. 1, 1—7.
Burtanówna J, Konior K., Książkiewicz Μ. 1937. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Wyniki badań i objaśnienia do mapy. Kraków, PAU, Wyd. Śląskie.
Dziewański J., Starkel L. 1962. Dolina Sanu między Soliną a Zwierzyniem w czwartorzędzie. Prace Geogr. PAN, 36, Warszawa, Wyd. Geol.
Gaweł A. 1948. Dolomityzacja wapieni jurajskich okolic Krakowa. Rocz. Pol. Tow. Geol. 18, 292—308.
Gołąb J. i in. 1960. Mapa hydrogeologiczna Polski. Atlas geol. Polski, tab. 14, Wyd. Geol.
Gorlach K. 1962. Rozpuszczalność wapieni krajowych różnego pochodzenia a ich wartość nawozowa. Acta Agraria et Silv., ser. Rol., 2, 101—140.
Just J., Hermanowicz W. 1955. Fizyczne i chemiczne badanie wody do picia i potrzeb gospodarczych. Warszawa, PZWL.
Kamieński Μ. 1949. Skały budowlane w Polsce. Biul. PIG 57.
Kozłowski S. 1959. Poszukiwania geologiczne nowych baz surowca cementowego w Polsce południowo-wschodniej. Cement, 15/24, 2.
Kozłowski S. 1962. Zagadnienie eksploatacji dolomitów dewońskich w rejonie śląsko-krakowskim z punktu widzenia ochrony przyrody. Ochrona Przyrody, 28, 211—226.
Książkiewicz Μ. 1948. Stratygrafia serii magurskiej na przedpolu Babiej Góry. Biul. PIG 48.
Lazar J. 1950. Gleby Góry Jasieniowej w Beskidzie Śląskim. Roczn. Glebozn., 1, 115—130.
Lazar J. 1952. Badania wstępne nad glebami Karpat fliszowych. Roczn. Nauk Rol., A-66, 1, 95—127.
Musierowicz i in. 1953. Badania rozpuszczalności „aktywności” niektórych skał węglanowych, określonej metodą elektrodializy. Rocz. Nauk. Roln., A-66, 3, 31.
Obuchowicz Z. 1958. Wstępne badania nad rozpoziomowaniem warstw krośnieńskich (oligocen) centralnej depresji karpackiej. Biul. I. G., 116.
Oleksynowa K. 1966. Materiały do poznania chemizmu wód Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej. Acta Hydrobiol., 8, 3—4, 275—292.
Oleksynowa K., Komornicki T. 1961. Materiały do znajomości wód w Tatrach, cz. VI. Dolina Rybiego Potoku i Dolina Roztoki. Zeszyty Naukowe WSR w Krakowie, Rol., 8, 37—66.
Paschalski J. 1963. Próba charakterystyki wód tatrzańskich na podstawie zdolności buforowych. Pol. Arch. Hydrobiol., 11 (24), 3, 349—384.
Pasternak K. 1960. Gleboznawcza i geologiczna charakterystyka dorzecza rzeki Soły, Acta Hydrobiol., 2, 3—4, 159—174.
Pasternak K. 1964. Geologiczna i gleboznawcza charakterystyka dorzecza rzeki Sanu. Acta Hydrobiol., 6, 3, 289—307.
Pasternak K. 1967. Skład chemiczny wody stawów na terenach piaszczystych. Acta Hydrobiol., 9, 1—2, 111—127.
Pyjor S., Różycki S. 1948. Łupki bitumiczne. Mater. Budow., 3, 150—157.
Saukow A. 1953. Geochemia. Warszawa, Wyd. Geol.
Sioli H. 1963. Beiträge zur regionalen Limnologie des brasilianischen Amazonas- gebietes. V. Die Gewässer der Karbonstreifen Unteramazoniens (sowie einige Angaben über Gewässer der anschliessenden Devonstreifen). Arch. Hydrobiol., 59, 3, 311—350.
Skoczylas-Ciszewska K., Kamieński Μ. 1959. O facji inoceramowej warstw istebniańskich Pogórza Wiśnicko-Rożnowskiego. Kwart. Geol. 3, 4, 977—995.
Standard Methods for the Examination of Water, Sewage and Industrial Wastes. 1955. New York, APHA.
Stangenberg Μ. 1951. Skład chemiczny i bakteriologiczne wskaźniki zanieczyszczenia rzeki Pilicy. Wiad. Służby Hydr. Meteor., 2, 5.
Stangenberg Μ. 1958. Ogólny pogląd na skład chemiczny wód rzecznych Polski. Pol. Arch. Hydrobiol., 4 (17), 289—359.
Świdziński H. 1947. Słownik stratygraficzny Północnych Karpat fliszowych. Biul. PIG 37.
Tokarski J. 1953. Polskie wapienie jako środek nawozowy. Rocz. Nauk Rol., 66-A, 3, 5—29.
Tokarski J. 1961. Materiały do znajomości lessów. Roczn. PTG, 31, 2—4.
Tokarski J., Oleksynowa K. 1951. Special Analysis of Loess from the Environs of Mogiła near Cracow. Ext. Bull. Acad. Pol. Sci. Lettres U. Sci. Math.-Nat., A, Sci. Math., 315—320.
Zawadzki S. 1957. Badania genezy i ewolucji gleb błotnych węglanowych Lubelszczyzny. Annal. Univer. MCS Lublin, E, 12, 1, 1—86.
Praca zbiorowa, 1961. Katalog analiz chemicznych, cz. II, Inst. Geol., Prace 26, Warszawa, Wyd. Geol.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 10

Issue:

1-2

Start page:

1

End page:

25

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:191087

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

May 29, 2021

In our library since:

May 29, 2021

Number of object content downloads / hits:

23

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/189013

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information