RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Badania nad makrofauną rzeki Warty w obrębie miasta Poznania ; An investigation on the macrofauna of the River Warta within the city of Poznań

Creator:

Biesiadka, Eugeniusz ; Kasprzak, Krzysztof

Date issued/created:

1977

Resource type:

Text

Publisher:

Laboratory of Water Biology of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 120-122

Type of object:

Journal/Article

References:

Biesiadka E. 1969. Pluskwiaki wodne (Heteroptera) okolic Międzychodu i Sierakowa — Die Wasserwanzen (Heteroptera) der Umgegend von Międzychód und Sieraków. Pol. Pismo Entomol., 39, 385—400.
Biesiadka E. 1972. Wodopójki (Hydracarina) Wielkopolskiego Parku Narodowego — Hγdracarina of the National Park of Great Poland. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar., 5, 3, 99—197.
Binkhurst R. O. 1965. Observations on the Recovery of a British River from Gross Organic Pollution. Hydrobiol., 25, 9—51.
Jankowski A. 1974. Wstępna prognoza rozwoju planktonu w projektowanym zbiorniku wodnym w rejonie Bolechowa. Inst. Kształt. Środowiska, Oddz. w Poznaniu, Zakł. Użytk. i Ochr. Wód Powierzchn. (maszynopis — typescript).
Jankowski A., Lubner H. 1975. Rozpoznanie i ocena stanu zagrożenia rzeki Warty jako źródła wody dla miasta Gorzowa Wlkp. Inst. Kształt. Środowiska, Oddz. w Poznaniu, Zakł. Użytk. i Ochr. Wód Powierzchn. (maszynopis — typescript).
Jaskowska J. 1958—1961. Chruściki (Trichoptera) środkowej Wielkopolski — Ručejniki (Trichoptera) w central'noj časti Velikoj Polši — Caddis flies (Trichoptera) of the central Wielkopolska. Fragm. Faun., 1961, 8, 659—711.
Kasprzak K. 1970. O kilku rzadkich w Polsce gatunkach skąposzczetów (Oligochaeta) z okolic Poznania i Ziemi Lubuskiej — On some rare species of Oligochaeta in Poland from the region Poznań and Ziemia Lubuska. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Biol., 23, 235—237.
Kasprzak K. 1971. Materiały do znajomości skąposzczetów (Oligochaeta) miasta Poznania — Contribution to the knowledge of Oligochaeta of Poznań. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Biol., 24, 225—229.
Kasprzak K. 1976. Materiały do fauny skąposzczetów (Oligochaeta) Ojcowskiego Parku Narodowego i okolicy — potok Prądnik-Białucha — Materials to the fauna of Oligocheta of the Ojców National Park and its vicinity — the Prądnik-Białucha stream. Acta Hydrobiol., 18, 277—289.
Kasprzak K., Szczęsny B. 1976. Oligochaetes (Oligochaeta) of the River Raba. Acta Hydrobiol., 18, 75-87.
Keffermüller Μ. 1960. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) Wielkopolski — Investigations on the fauna of Ephemeroptera in Great Poland. Prace Kom. Mat.- -Przyr. PTPN, 19, 413—467.
Micherdziński Μ. 1959. Kiełże rodzaju Gammarus Fabricius (Amphipoda) w wodach Polski — Bokoplavy roda Gammarus Fabricius (Amphipoda) v vodach Polši — Die Gammarusarten (Amphipoda) Polens. Acta Zool. Cracov., 4, 527—637.
Mielewczyk S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego — Larvae of dragonflies (Odonata) in the Great Poland National Park. Prace Monogr. Przyr. Wielkop. Parku Nar., 4, 55—93.
Mikulski Z. 1965. Zarys hydrografii Polski. Warszawa, PWN.
Parele E. A. 1974. Oligochaetofauna ustevogo rajona reki Daugava v uslovijach zagrjaznenija (w — in G. J. Andrusajtis (red.), Faktory samoočiščenija ustevogo rajona reki Daugava). Riga, Zinatne, 106—121.
Pawłowski L. K. 1968. Pijawki (Hirudinea). Katalog Fauny Pol., 11, 3.
Sandner H. 1951. Badania nad fauną pijawek — Issledovanija fauny pijavok — Recherches sur la faune des sangsues. Łódź. Tow. Nauk. 16, Acta Zool. Oecol. Univ. Lodz., 4.
Serafińska J. 1958—1961. Materiały do fauny pijawek (Hirudinea) Polski — Materialy k poznaniju fauny pijavok (Hirudinea) Polši — Contributions to the Polish fauna of leeches (Hirudinea). Fragm. Faun., 1958, 8, 17—64.
Smoleńska E. 1963. Larwy ochotkowatych (Tendipedidae) wód Wielkopolski — The larvae of Tendipedidae of Great Poland. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, 26, 3—60.
Szczęsny B. 1974. Wpływ ścieków z miasta Krynicy na zbiorowiska bezkręgowych dna potoku Kryniczanka — The effect of sewage from the town of Krynica on the benthic invertebrate communities of the Kryniczanka stream. Acta Hydrobiol., 16, 1—29.
Wróbel J. 1965. Turbellaria, Mollusca, Oligochaeta, Hirudinea, and Amphipoda of the River Dunajec (w — in: E. Dratnal, B. Szczęsny (ed.), Limnological investigations of the Tatra Mts, and Dunajec River Basin. Benthic fauna of the Dunajec River. Komitet Zagosp. Ziem Górskich PAN, 11, 173—177.
Wróblewski A. 1958. Krajowe gatunki z rodzaju Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae) — Pol'skie vidy roda Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae) — The Polish species of the genus Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae). Ann. Zool., 17, 248—381.

Relation:

Acta Hydrobiologica

Volume:

Vol. 19

Issue:

2

Start page:

109

End page:

122

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:204274

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. 675/cz

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Aug 2, 2021

In our library since:

Aug 2, 2021

Number of object content downloads / hits:

26

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/189493

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information