RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Aquatic environments ; The ichthyofauna in the Pieniny region ; Środowisko wodne ; Środowisko wodne i stan ichtiofauny w rejonie Pienin

Creator:

Pasternak, Kazimierz ; Skóra, Stanisław

Date issued/created:

1982

Resource type:

Text

Group publication title:

Przyroda Pienin w obliczu zmian

Publisher:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

25 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 378 ; ISSN 0551-4193 ; ISBN 83-01-03250-2

Type of object:

Journal/Article

References:

Bieniarz K., Epler P. 1972. Ichtiofauna niektórych rzek Polski południowej. Acta Hydrobiol. 14: 419—444.
Gertychowa R. 1976. Wzrost lipienia Thymallus thymallus L. w kilku dopływach Dunajca, jako wskaźnik warunków siedliskowych. Ochr. Przyr. 41: 259—280.
Hüet M. 1949. Aperçu des relationes entre la peute et les populations pisei- coles des eaux courantes. Schweiz. Ztsch. Hydrol. 11: 332—347.
Kołder W. 1970. Gęstość zasiedlenia i naturalna regeneracja ichtiofauny w potokach górskich. Streszcz. Ref. VIII Zjazdu Hydrob. Pol. w Białymstoku. Warszawa.
Kołder W., Skóra S., Włodek J. 1974. Ichtiofauna rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 16: 65—99.
Maultz S. 1972. Chemizm wód dopływów górnej Wisły. Folia geogr. Ser. Geogr.-Phys. 6: 6—101.
Pasternak K. 1968. Charakterystyka podłoża zlewni rzeki Dunajec. Acta Hydrobiol., 10, 3, 299—317.
Pasternak K. 1979. Zmiany w chemicznych i biologicznych stosunkach środowiska wodnego rzek, powstałe na skutek zabudowy ich zbiornikami zaporowymi. Czas. geogr.
Smólski S. 1960. Pieniński Park Narodowy. Wydawn. popularnonauk. Zakładu Ochr. Przyr. PAN, 18, Kraków.
Witkowski A., Kowalewski M. 1979. Biometria lipienia — Thymallus thymallus L. (Osteichthyes: Thymallidae) z dorzecza Dunajca. Acta hydrobiol. 21, 3.

Relation:

Studia Naturae Ser. B

Volume:

Nr 30B

Start page:

367

End page:

378

Detailed Resource Type:

Chapter

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:213828

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 4, II 282/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 1, 2021

In our library since:

Oct 1, 2021

Number of object content downloads / hits:

42

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/193018

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information