Object

Title: Dusza i ciało, historyczny przegląd głównych teoryi o ich wzajemnym stosunku. Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. Rok IV. Serya 2. i 3.Styczeń luty, marzec 1903 : Obejmuje okres od społeczeństw pierwotnych Grecji starożytnej (Tales) do XIX w.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information