RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O dostojeństwie Uniwersytetu : Tekst napisany z okazji otrzymania przez K. Twardowskiego doktoratu "honoris causa" Uniwersytetu Poznańskiego (uchwała Senatu z 31 maja 1930 r.) i wygłoszony w Auli Uniwersytetu Lwowskiego 21 listopada 1932 r.

Creator:

Twardowski, Kazimierz (1866–1938)

Date issued/created:

1932-1933

Resource type:

Text

Subtitle:

Archiwalia / Kazimierz Twardowski. 118

Description:

66 k. ; 17 x 21 cm + 2 koperty ; Maszynopis z licznymi odręcznymi dopiskami, rękopis ; Numeracja oddzielna dla każdej części. Karty luźne ; Druk.: K. Twardowski: Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, oprac. i wybór Ryszard Jadczak. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, s. 461-471 ; 1.Tekst przemówienia k. 1-14 - 2."Materyały do "uwag" do ew. 2-ego wydania przemówienia poznańsko-lwowskiego z 1932 (21.XI)". Tekst przemówienia "O dostojeństwie Uniwersytetu" k. 1-20 + koperta - 3.Myśli, notatki, plan i uwagi do przemówienia k. 1-18 + koperta - 4.Streszczenie przemówienia k. 1-3 - 5.Materiały dotyczące rozsyłania przemówienia "O dostojeństwie Uniwersytetu" zawierające listy osób do których wysłano tekst k. 1-11.

Relation:

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Archiwalia ; Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Odczyty, wykłady powszechne, przemówienia

Detailed Resource Type:

Manuscript (handwriting)

Format:

application/octet-stream

Source:

IFiS PAN, call no. T'R.129-P.18,6 ; IFiS PAN, call no. T'R.160-T.16,35 ; IFiS PAN, call no. T'R.161-T.16,36 ; IFiS PAN, call no. T'R.162-T.16,54 ; IFiS PAN, call no. T'R.188-T.24,41a ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Joined Libraries WFiS UW, IFiS PAN and PTF

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information